Dochodzenie w sprawie umów zawieranych pomiędzy Amazonem i wydawcami e-booków zostało uruchomione przez Komisję Europejską. Te umowy zawierały zapisy, które mogły utrudniać rozwój ofert konkurencyjnych wobec tych od giganta.

Komisja Europejska oficjalnie poinformowała o uruchomieniu dochodzenia w sprawie Amazona i jego umów dotyczących rozprowadzania książek elektronicznych (e-booków).

Unijna egzekutywa ustaliła, że Amazon w umowach z wydawcami mógł umieszczać zapisy, które wymagały od wydawców informowania Amazona o tym, że lepsze lub alternatywne warunki zostały zaoferowane jego konkurentom. Umowy mogły też zobowiązywać wydawców do zaoferowania Amazonowi warunków podobnych lub przynajmniej równie dobrych.

Komisja obawia się, że takie zapisy w umowach mogły uniemożliwić konkurentom Amazona walkę o rynek e-booków. Mogły też negatywnie wpływać na rozwój bardziej innowacyjnych usług. W toku uruchomionego dochodzenia Komisja sprawdzi, czy wspominane zapisy ograniczały konkurencję między dystrybutorami e-booków lub wpłynęły na mniejsze zróżnicowanie ofert udostępnianych konsumentom.

- Amazon rozwinął udany model biznesowy, który oferuje konsumentom dobrą usługę (...) Jednakże moim zadaniem jest upewnić się, że porozumienia Amazona z wydawcami nie zaszkodziły konsumentom poprzez powstrzymywanie innych dystrybutorów e-booków przed innowacjami i konkurowaniem z Amazonem. Nasze dochodzenie wykaże, czy takie obawy są usprawiedliwione - mówiła komisarz Margrethe Vestager

Nie da się przewidzieć kiedy to uruchomione dochodzenie może się zakończyć.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Komisja Europejska zajmuje się konkurencją na rynku e-booków. W roku 2011 Komisja uruchomiła postępowanie antymonopolowe obejmujące działania pięciu wydawców i firmy Apple.

Komisja sprawdzała wówczas, czy Apple ograniczała konkurencję poprzez porozumienia, które miały zapewnić, że sprzedaż książek w tzw. modelu agencyjnym nie spowoduje takiego wzrostu cen, który czyniłby ofertę Apple mniej korzystną w porównaniu do księgarni stosujących tzw. model hurtowy. Ostatecznie Apple oraz czterej wydawcy zdecydowali się na zawarcie porozumienia z Komisją Euroepjską. Wówczas wydawało się, że tryumfuje Amazon, który stosował model hurtowy. Teraz pora na zweryfikowanie Amazona.

[Marcin Maj]