Firma Apple nie raz już chwaliła się, że swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną w dużym stopniu pokrywa z własnych źródeł. W niektórych krajach firma jest nawet kompletnie niezależna od zewnętrznych dostawców! Gigant czerpie elektryczność ze źródeł odnawialnych, głównie jest to energia słoneczna.

Coraz częściej jednak Cupertino zmaga się z problemem nadwyżki wytworzonej energii i przedsiębiorstwo jest zmuszone ją sprzedawać. Prawo stanów zjednoczonych zezwala prywatnym podmiotom na sprzedaż energii elektrycznej, jednak tego rodzaju transakcję można zawrzeć jedynie z inną firmą energetyczną. Jest to problem, ponieważ Apple nie może w ten sposób uzyskać satysfakcjonujących stawek. Z tego też względu włodarze marki postanowili otworzyć własną firmę w branży energetycznej.

Apple Energy LLC ma swoją siedzibę w Delewere. Będzie ona jednak zarządzana bezpośrednio z Cupertino. Nietrudno zgadnąć, że na chwilę obecną podmiot ten będzie zajmował się jedynie sprzedażą nadwyżek energii z farm słonecznych, jest jednak prawdopodobne, że w przyszłości Apple zdecyduje się na regularną sprzedaż prądu na rynku Amerykańskim.