Wystarczy kupić płytę Asus opartą o układ z87 i zarejestrować swój zakup tutaj: http://tankujzasus.pl/form