W najbliższych miesiącach oferta naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) zostanie powiększona o nowe kanały telewizyjne. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpoczyna konsultacje społeczne w zakresie oferty programowej.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeanalizowała ofertę programową naziemnej telewizji cyfrowej dostępną za pomocą istniejących trzech multipleksów (MUX1, MUX2 i MUX3), a także sytuację na rynku reklamy telewizyjnej oraz wzięła pod uwagę ocenę naziemnej telewizji cyfrowej przez odbiorców.

W wyniku powyższych analiz uchwałą z dnia 30 października 2014 r. KRRiT uznała, że trzy miejsca w multipleksie ósmym (MUX8) przeznaczy dla programów Telewizji Polskiej (trzy programy w standardzie SD lub jeden w standardzie HD i jeden w SD). Pozostałe cztery miejsca w standardzie SD Krajowa Rada postanowiła przeznaczyć na programy, na które nadawcy uzyskają koncesje Przewodniczącego KRRiT.

Krajowa Rada przywiązując dużą wagę do opinii przedstawianych przez odbiorców oraz podmiotów działających na rynku mediów elektronicznych oraz troszcząc się o zapewnienie jawności i przejrzystości podejmowanych działań i decyzji, w związku z trwającymi analizami dotyczącymi doboru oferty programowej dostępnej w sposób naziemny cyfrowy w multipleksie ósmym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poddaje pod konsultacje społeczne następujące zagadnienie: Jakie istniejące lub nowe cztery programy telewizyjne w najpełniejszy sposób uzupełnią ofertę programową naziemnej telewizji cyfrowej i w związku z tym powinny znaleźć się w bezpłatnej ofercie operatora multipleksu ósmego?

Stanowiska konsultacyjne należy przekazywać do dnia 30 kwietnia 2015r. na adres elektroniczny konsultacje_programymux8@krrit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa z dopiskiem "Konsultacje_programymux8".

[Łukasz Szewczyk]