Firma Blue Origin z siedzibą w Kent w Waszyngtonie, przegrała swoją próbę unieważnienia kontraktu przyznanego przez Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej firmie Space Exploration Technologies Corp.

Blulose

NASA przyznała SpaceX kontrakt na Human Landing System (HLS). Blue Origin złożyło skargę do Biura Odpowiedzialności Rządu Stanów Zjednoczonych (GAO), skarżąc się, że proces przyznawania był niesprawiedliwy. We wczorajszym komunikacie prasowym dyrektor generalny GAO ds. Zamówień, pan Kenneth Patton, odrzucił skargę Blue Origin, stwierdzając, że przetarg był zgodny z zasadami określonymi przez NASA. GAO zaprzeczył protestom Blue Origin i Dynetics i w ramach swojego śledztwa ustalił, że NASA miała większą swobodę w określaniu zwycięzców kontraktów w porównaniu ze standardowymi kontraktami na zamówienia rządu federalnego.

Kenneth Patton podał w komunikacie prasowym: "Zaprzeczając protestom, GAO najpierw doszedł do wniosku, że NASA nie naruszyła prawa zamówień publicznych, kiedy zdecydowała się przyznać tylko jedną nagrodę. Komunikat NASA przewidywał, że liczba nagród, które agencja przyzna, będzie uzależniona od kwoty środków dostępnych dla programu. Ponadto w ogłoszeniu zastrzeżono prawo do przyznania wielu nagród, jednej nagrody lub wcale. Podejmując decyzję o udzieleniu zamówienia, NASA stwierdziła, że posiada wystarczające środki finansowe tylko na jedno zamówienie. GAO stwierdził ponadto, że NASA nie musi angażować się w dyskusje, zmieniać lub anulować ogłoszenia ze względu na ilość środków dostępnych dla programu. W rezultacie GAO zaprzeczył argumentom protestu, że NASA działała niewłaściwie, przyznając SpaceX jedną nagrodę"