W poniedziałek (16 listopada 2015 roku) Anna Streżyńska została powołana na nowego ministra cyfryzacji. Przypomnijmy, że nowa minister jako prezes UKE doprowadziła do znacznej obniżki cen usług telekomunikacyjnych na polskim rynku.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powołał premier Beatę Szydło oraz pozostałych członków Rady Ministrów. Odebrał też przysięgę od nowo powołanego rządu.

Nowymi ministrem cyfryzacji została Anna Streżyńska. urzędniczka państwowa, z wykształcenia prawniczka, w latach 1995-97 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 1998-2000 była doradcą trzech ministrów łączności. W latach 2001-2005 prowadziła działalność doradczą, od listopada 2005 do maja 2006 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, właściwym w sprawach łączności. Od maja 2006 do stycznia 2012 r. na stanowisku prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Była prezesem zarządu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA, budującej regionalną sieć szerokopasmową z dofinansowaniem UE.

Przypomnijmy, że zadaniem ministerstwa cyfryzacji (MAC) jest to, by skuteczna cyfryzacja poprawiała jakość życia obywateli. MAC łączą się trzy dziedziny: Budowa internetowych sieci szerokopasmowych (Narodowy Plan Szerokopasmowy, wspieranie budowy sieci przez samorządy); Rozwój e-administracji, czyli umożliwianie załatwiania spraw przez komputer (Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa wyznacza cele , Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji koordynuje prace); Dostosowywanie prawa do zmian cyfrowych i budowa społeczeństwa informacyjnego, czyli takiego, które potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie (reforma ochrony prywatności w Europie, wykorzystanie informacji sektora publicznego, wspieranie e-umiejętności, Latarnicy Polski Cyfrowej).

[Łukasz Szewczyk]