Według najnowszego raportu firmy Ericsson, przeciętny właściciel smartfona korzysta z ponad 10 GB danych miesięcznie i wszystko wskazuje na to, że liczba ta będzie szybko rosnąć, podobnie jak liczba posiadaczy smartfonów 5G. Ericsson Mobility Report stwierdza, że między pierwszym kwartałem 2020 roku, a pierwszym kwartałem 2021 roku. nastąpił wzrost ruchu danych aż o 46%. Dodatkowo dzięki wdrożeniu 5G, średnie miesięczne zużycie danych na smartfonach również wzrosło i przewiduje się, że będzie ono osiągnąć nawet 35 GB na miesiąc do końca 2026 roku.

5g

Do tej pory ponad 160 dostawców usług komunikacyjnych uruchomiło usługi 5G, a ponad 300 modeli smartfonów 5G zostało ogłoszonych lub wprowadzonych na rynek komercyjny. Do końca tego roku przekroczymy pół miliarda użytkowników 5G na świecie [...] Średnie miesięczne globalne zużycie na smartfon przekracza obecnie 10 GB i przewiduje się, że do końca 2026 r. osiągnie 35 GB. Smartfony nadal znajdują się w epicentrum tego rozwoju, ponieważ generują większość mobilnego ruchu danych - stwierdzono w Ericsson Mobility Report

Ericsson wspomina również, że do końca 2021 roku na całym świecie będzie około 580 milionów użytkowników sieci 5G. Oczekuje się, że do końca 2026 roku użytkowników 5G będzie już 3,5 miliarda.

Ericcson