W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2014 roku internauci rejestrowali w domenie .pl blisko 3,2 tys. nazw dziennie. Oznacza to wzrost do poprzedniego okresu o 34 206 nowe nazwy. Przy czym 70,99% nazw to nazwy bezpośrednio zarejestrowane w domenie .pl, domeny funkcjonalne stanowiły 22,17% oraz domeny regionalne 6,84%

Dane pokazują, że w tym okresie przybyło nowych rejestracji w polskiej końcówce. Poniżej bardziej szczegółowe dane na temat domeny .pl. Na koniec marca w rejestrze domeny .pl funkcjonowało 2 495 480 aktywnych nazw. Każdego dnia internauci rejestrowali średnio 3 161 nazw i był to wynik lepszy od analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy średnia ta wyniosła 3 032. Najwięcej rejestracji dokonywano w lutym, kiedy przybywało średnio 3 223 nowych nazw dziennie. Z kolei w marcu liczba ta spadła do 3 064.

94 proc. wszystkich rejestracji dokonali abonenci z Polski. Tradycyjnie najliczniejszą grupę stanowili internauci z województwa mazowieckiego, którzy zarejestrowali 24,15 proc. nowych nazw. Drugie pod tym względem miejsce zajęło województwo śląskie z wynikiem 11,38 proc., a trzecie województwo małopolskie z udziałem 9,16 proc. Najmniejszą grupę w rejestracjach stanowili abonenci z województw opolskiego i świętokrzyskiego.

Zgodnie z danymi z raportu NASK za I kwartał 2014 roku poziom odnowień wynosił 60,59%. Jeżeli mamy zatem 10 zarejestrowanych domen to prawie 4 z nich nie zostanie przedłużona na następny okres. Powodów dlaczego abonenci nie przedłużają domen jest wiele. Dużą rolę pewnie odgrywa tutaj cena. Gdy płacimy za rejestrację domeny około 10 zł a po roku przychodzi za tą samą domenę zapłacić 60-100 zł to wiele osób rezygnuje z jej odnowienia. Inny powód to choćby nietrafiona nazwa.