System Rejestrów Państwowych (SRP) połączy rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Oznacza to pewne pozytywne zmiany z punktu widzenia obywatela.

Wdrożenie nowego Systemu Rejestrów Państwowych miało nastąpić wraz z początkiem tego roku. Zostało przesunięte o dwa miesiące, co nie było może powodem do radości, ale z drugiej strony mogło zapobiec katastrofie. System prawdopodobnie ruszy bez dalszych opóźnień, a więc 1 marca. Co to zmieni dla obywatela?

Jeden system zamiast wielu lokalnych


Do tej pory każda gmina pracowała na odrębnym systemie, tzn. urzędnicy nie mieli dostępu do wszystkich danych zawartych m.in. w zbiorze PESEL czy ewidencji dowodów osobistych. Mieli dostęp do informacji o mieszkańcach gminy. Z tego właśnie powodu, jeśli chciało się wyrobić dowód osobisty, trzeba było stawić się w urzędzie właściwym dla miejsca zameldowania. Informacje wprowadzane w systemach lokalnych trafiały z opóźnieniem do centralnego zbioru PESEL, a instytucje takie jak ZUS czy NFZ otrzymywały je z jeszcze większym opóźnieniem.

SRP ma sprawić, że urzędnicy będą mieli dostęp do wszystkich informacji zgromadzonych w kluczowych rejestrach państwowych. Dlatego możliwe będzie załatwianie prostych spraw urzędowych w dowolnej gminie oraz (części z nich) online. Dzięki integracji rejestrów procedury powinny być dużo łatwiejsze - zamiast dostarczać góry dokumentów wystarczające będzie podanie numeru PESEL.

Od strony praktycznej będzie to wyglądać tak, że urzędnicy będą pracowali w aplikacji ŹRÓDŁO. To prosty program do przetwarzania danych gromadzonych w SRP. Aplikacja zostanie udostępniona bezpłatnie wszystkim uprawnionym podmiotom (np. gminom oraz urzędom wojewódzkim). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia, że aplikacja gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

Koniec z podróżami po papierki


Dzięki temu wszystkiemu dowód osobisty będziemy mogli wyrobić w wybranym, najbliższym urzędzie. MSW zapowiada też, że planuje uruchomienie w całym kraju możliwości sprawdzenia przez internet, czy dowód jest już gotowy do odbioru. Obecnie taką usługę oferują tylko niektóre gminy w oparciu o lokalne aplikacje.

Nie da się ukryć, że ogromnym ułatwieniem będzie możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym mieście. Obecnie niektórzy obywatele są zmuszani do pokonywania setek kilometrów, aby dotrzeć do właściwego urzędu i uzyskać np. akt urodzenia. Trzeba się stawić w godzinach pracy urzędu, więc w praktyce trzeba brać urlop na takie okazje.

W sprawach załatwianych w urzędach stanu cywilnego odpisy nie będą już potrzebne. Niektóre akty stanu cywilnego, które do tej pory miały postać papierową, będą przenoszone do systemu stopniowo, np. przy okazji dokonania zmian w akcie lub żądania wydania odpisu. W praktyce obywatel nadal może udać się do dowolnego urzędu i poprosić o podpis. Będzie musiał zaczekać na dokument kilka dni, ale nie będzie musiał jechać do innego miasta.

[Marcin Maj]