Drony cywilne zaczęły martwić przedstawicieli Komisji Europejskiej, która zaproponowała pakiet "rygorystycznych standardów" regulujących ich użytkowanie.

Da się zauważyć, że unijni biurokraci coraz szybciej dostrzegają nowe technologie wymagające ich zdaniem uregulowania. Interesuje ich nawet regulowanie lotów kosmicznych, ale zanim to nastąpi, komisja może się zająć np. bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Cel Komisji - uregulować drony


Wczoraj Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie "rygorystycznych standardów" dla dronów cywilnych. Komisja zauważyła, że te urządzenia mogą być wykorzystywane do wykrywania uszkodzeń dróg, monitorowania katastrof, opryskiwania upraw itd. Komisja dostrzega jednak, że drony nie powinny zagrażać bezpieczeństwu ani prywatności.

Obawy nie są wyssane z palca. W przeszłości słyszeliśmy o pilocie samolotu pasażerskiego, który niespodziewanie natknął się na drona. Nie jest też tajemnicą, że dron z kamerą może służyć do podglądania i nie zawsze wiadomo jak podglądaczy traktować.

Certyfikaty, ubezpieczenia i co jeszcze?


Komisja Europejska proponuje ustalić następujące kwestie.
  • Standardy bezpieczeństwa - zdaniem Komisji drony cywilne muszą gwarantować taki sam poziom bezpieczeństwa, jak załogowe operacje lotnicze. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) ma opracować standardy użytkowania dronów dla całej Unii Europejskiej.
  • Ochrona prywatności - Komisja zbada, jakie działania należy podjąć w celu zagwarantowania pełnego stosowania przepisów o ochronie danych do dronów i zaproponuje zmiany lub opracuje szczegółowe wytyczne.
  • Ochrona dronów - drony mogą też być celem działań bezprawnych. EASA rozpocznie prace nad opracowaniem niezbędnych wymogów w zakresie ochrony.
  • Ubezpieczenia - Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w większości opracowano w odniesieniu do załogowych statków powietrznych, których masa determinuje minimalną wartość ubezpieczenia. Komisja oceni konieczność zmiany obowiązujących przepisów z uwzględnieniem specyfiki dronów.
  • Prace badawczo-rozwojowe - Komisja chce skrócić czas realizacji obiecujących projektów technologicznych związanych z wprowadzeniem zdalnie sterowanych statków powietrznych do europejskiej przestrzeni powietrznej. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty rozpoczynające działalność w tej branży otrzymają wsparcie na rozwój odpowiednich technologii.

Komisja zapowiada, że w tym roku dokona szczegółowej analizy, w toku której oceni powyższe kwestie i wskaże rozwiązania. Następnie może zostać opracowany wniosek legislacyjny, który będą musiały zatwierdzić państwa członkowskie i Parlament Europejski.

Mogą także zostać podjęte inne działania, np. prace wspomagające w ramach istniejących programów unijnych, takich jak SESAR, Horyzont 2020 lub COSME.

Jak wspomniano wyżej, Komisja Europejska interesuje się zwłaszcza dronami cywilnymi. Nieco inne problemy przedstawia stosowanie dronów w wojsku. Już rok temu europosłowie wzywali do globalnej debaty na temat wykorzystania dronów w ramach tzw. celowanych zabójstw.

[Marcin Maj]