Oferta naziemnej telewizji cyfrowej zostanie powiększona o kanały Telewizji Polskiej nadawane w jakości HD. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła uchwałę określającą warunki uczestnictwa w konkursie na jedną rezerwację częstotliwości (kanały TV o szerokości 7 MHz) z zakresu 174-230 MHz.

Na posiedzeniu 24 czerwca KRRiT przyjęła uchwałę w sprawie określenia warunków uczestnictwa w konkursie na jedną rezerwację częstotliwości (kanały TV o szerokości 7 MHz) z zakresu 174-230 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w multipleksie ósmym telewizji naziemnej (MUX 8), w zakresie dodatkowych obowiązków i zadań przedsiębiorcy dotyczących zawartości programowej, w tym warunków dotyczących transmisji obowiązkowej.

Na audiowizualne składniki multipleksu ósmego telewizji naziemnej składać się będą wyłącznie programy rozpowszechniane przez Telewizję Polską, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, spośród: programów dostępnych na dzień ogłoszenia konkursu w sygnale multipleksu trzeciego telewizji naziemnej (MUX 3) pod warunkiem zaprzestania ich udostępniania w sygnale tego multipleksu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia rozprowadzania tych programów w sygnale multipleksu ósmego; lub programów, na których rozpowszechnianie Telewizja Polska uzyska koncesję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

Programy obecne na ósmym multipleksie będą rozprowadzane w wysokiej rozdzielczości i będą oferowane odbiorcom bezpłatnie.

Przyjęta uchwała jest odpowiedzią na pismo prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które wpłynęło do KRRiT. Uchwała została przyjęta i przesłana do prezesa UKE w terminie zgodnym z prawem telekomunikacyjnym.

[Łukasz Szewczyk]