Międzybranżowy program łączy gałęzie przemysłu, sektor publiczny i wiodące uniwersytety, aby wzmocnić konkurencyjność europejskiego przemysłu. 5G for Europe będzie koncentrował się na badaniach, innowacjach i pilotażowych wdrożeniach przemysłowych wykorzystujących sieci nowej generacji 5G.

Ericsson ogłosił rozszerzenie międzybranżowego programu badań i rozwoju (R&D) nad technologią 5G oraz program rozwoju dla szeregu rynków europejskich. Program 5G for Europe połączy głównych przedstawicieli przemysłu, sektora publicznego i wiodących uniwersytetów w całej Europie, by poprawić konkurencyjność starego kontynentu i maksymalnie zwiększyć korzyści wynikające z powstania Społeczeństwa Sieci.

5G for Europe pod przewodnictwem firmy Ericsson będzie koncentrować się na badaniach, innowacjach oraz pilotażach przemysłowych wykorzystujących sieci nowej generacji 5G.

Program ten zainicjuje międzybranżową współpracę badawczą nakierowaną na integrację ICT w procesach przemysłowych, produktach i usługach oraz ugruntowanie pozycji Europy jako regionu charakteryzującego się drugim co do wielkości nakładem finansowym na badania i rozwój na świecie. Program zapoczątkuje również innowacyjne projekty, które umożliwią mniejszym firmom współpracę z wieloma graczami na rynku, uczelniami oraz zagwarantują im wczesny i niedrogi dostęp do nowoczesnych technologii.

5G for Europe obejmie także pilotaże rozwiązań 5G w takich branżach przemysłu, jak transport i motoryzacja, Internet Rzeczy, energia i media, bezpieczeństwo, infrastruktura publiczna czy handel detaliczny.

- 5G to kolejny krok w ewolucji komunikacji mobilnej, który podłoży podwaliny pod Społeczeństwo Sieci. Jednak Ericsson musi ściśle współpracować z branżami przemysłu, by poznać ich szczególne wymagania względem sieci i umożliwić im wykorzystanie wszystkich zalet technologii 5G. Rozszerzając nasz program 5G o udział partnerów w całej Europie zdobędziemy cenną wiedzę, która pozwoli tym branżom na skuteczną cyfryzację, tworzenie nowej wartości i wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu - mówi Ulf Ewaldsson, Senior Vice President and Chief Technology Officer w Ericsson

Uczelnie i ośrodki badawcze będące partnerami programu to wiodące uniwersytety techniczne, takie jak Scuola Superiore Sant´Anna w Pizie (Włochy), Technische Universität w Dreźnie (Niemcy), Universidad Carlos III w Madrycie (Hiszpania), IMDEA Networks Institute w Madrycie (Hiszpania), czy King's College w Londynie (Wielka Brytania).

Wśród partnerów przemysłowych znajdują się wiodące przedsiębiorstwa, między innymi wiseSense, Weiss Robotics i MyOmega System Technology w Niemczech oraz Zucchetti Centro Sistemi we Włoszech.

W marcu 2015, Ericsson uruchomił program badań i rozwoju 5G dla Szwecji we współpracy ze szwedzkimi uczelniami i przedstawicielami przemysłu. 5G for Europe rozszerza tą inicjatywę na siedem krajów i 10 instytucji, z czasem dołączą do niego kolejni partnerzy.

[Łukasz Szewczyk]