Cele Europejskiej Agendy Cyfrowej łatwiej będzie osiągnąć przy wykorzystaniu miksu dostępnych technologii, czyli LTE, sieci światłowodowej i internetu satelitarnego. Eutelsat Broadband, dostawca internetu satelitarnego w Polsce, szacuje, że może z niego zacząć korzystać ok. 5-10 proc. populacji.

Europejska Agenda Cyfrowa stawia sobie za cel ujednolicenie rynku cyfrowego w oparciu o szybki internet oraz interoperacyjne aplikacje. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego jest miks technologii stosowanych do dostarczania sieci do firm oraz indywidualnych gospodarstw domowych - zaczynając od światłowodów, a kończąc na internecie satelitarnym. Agenda zakłada, że do 2020 roku wszystkie gospodarstwa domowe będą w zasięgu internetu o prędkości 30 Mb/s, a ponad połowa z nich będzie mieć dostęp do 100 Mb/s.

W Polsce jest jak najbardziej możliwe osiągnięcie celów Agendy Cyfrowej. Internet satelitarny jest integralną częścią projektu, który został w styczniu tego roku przyjęty w programie Polska Cyfrowa. Przewiduje się, że około 5-6 proc. gospodarstw domowych będzie korzystać właśnie z tej technologii, ponieważ będzie dla nich najbardziej efektywnej kosztowo
- mówi Daniel Zadrożny, dyrektor regionalny Eutelsat Broadband w Polsce, dostawcy internetu satelitarnego.

Z szacunków Eutelsat Broadband wynika, że w kolejnych latach wzrost popytu na pojemność satelitarną będzie rósł. Sektor FSS, czyli Fixed Satellite Services, rozwija się dynamicznie wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na przesył danych oraz coraz większym zaangażowaniem satelitów w uzupełnianie sieci naziemnych i dedykowanych projektów.

Rozwój LTE to przede wszystkim szansa dla społeczeństwa, ale on nie pokryje całego kraju. My docieramy do ostatnich 5, może 10 proc. gospodarstw domowych, to do nich kierowana jest nasza oferta. Dotyczy ona także firm, szczególnie małych i średnich, zlokalizowanych w tych miejscowościach, do których nie dociera szybki mobilny internet. Tam, gdzie go nie będzie, gdzie nie są możliwe usługi odpowiedniej jakości, jesteśmy w stanie dostarczyć stabilne łączę w zasadzie od zaraz
- mówi Daniel Zadrożny.

Jak podkreśla, coraz częściej internet satelitarny jest stosowany jako usługa zapasowa przez firmy, które potrzebują drugiego, a czasem trzeciego rozwiązania, jako w pełni niezależnego backupu.

Zdaniem dyrektora Eutelsat Broadband jednym z problemów, które stają na drodze do realizacji celów agendy, jest wciąż zbyt niski stopień cyfryzacji społeczeństwa. Dwa lata temu w Polsce jedna trzecia społeczeństwa przyznawała, że nigdy nie korzystała z internetu (wśród mieszkańców wsi ten odsetek wynosi 40 proc.), a niecałe 60 proc. korzystało z internetu regularnie (w UE odpowiednio 22 proc. i 70 proc.). Problem wykluczenia cyfrowego jest szczególnie poważny w grupie wiekowej 50+ - z internetu nie korzysta 67 proc. tej populacji, czyli ok. 9 mln osób. Poziom umiejętności cyfrowych jest zbliżony do unijnej średniej, ale jesteśmy daleko w tyle za takimi krajami, jak Szwecja czy Litwa. Znaczący jest deficyt w średnich i wysokich umiejętnościach.

Eksperci podkreślają, że w Polsce niewystarczający jest również poziom dostępnych e-usług. Szansą na rozwój tych elementów będą fundusze unijne z nowej perspektywy, a konkretnie programy operacyjne Polska Cyfrowa oraz Inteligentny Rozwój.

Jest wiele dobrych inicjatyw zwiększających poziom świadomości. Jednym z projektów, szczególnie dla ludzi w wieku 50+, jest program "Latarnicy", dzięki któremu starsze osoby i te potencjalnie wykluczone cyfrowo uczą się, co to jest internet, jakie benefity przynosi i jak można w dobry sposób korzystać z internetu . Liczymy na to, że w perspektywie finansowej 2014-2020 weźmiemy udział w większej liczbie projektów
- dodaje Zadrożny.

Dyrektor regionalny zdradza także plany Eutelsat na kolejny rok.

Planujemy wdrażanie nowych usług oraz rozwój oferty rozwiązań przygotowanych dla firm, stacji radiowych i telewizyjnych. A czymś innowacyjnym na rynku transmisji satelitarnej jest uruchomiona właśnie przez nas usługa Infinite, która oferuje dostęp do internetu bez limitu danych
- mówi.