Funkcja Facebook's Local Awareness zawężająca grono odbiorców reklamy do użytkowników znajdujących się w danym momencie w najbliższej odległości od punktu sprzedaży jest już wykorzystywana w Polsce.

Nowy Format, niedostępny jeszcze oficjalnie w serwisie, oferuje już teraz jako jedyna w Polsce agencja Social Signals (Grupa ClickAd). Facebook's Local Awareness maksymalnie optymalizuje koszty i potęguje konwersję wychwytując mobilnych użytkowników Facebooka, którzy przebywają w określonym promieniu od wybranej (reklamowanej) lokalizacji. Local Awareness pozwala na:
 • zawężenie promienia zasięgu reklamy do 1 km,
 • dodatkowe spersonalizowanie reklamy poprzez wyodrębnienie grupy docelowej np.: określonej płci, wieku
 • planowanie okresu czasu, w jakim reklamę będą mogli widzieć użytkownicy Facebooka przebywający w zasięgu punktu,
 • wyświetlenie użytkownikom lokalizacji punktu na mapie,
 • pokierowanie użytkownika do punktu sprzedaży za pomocą GPS.

Reklamy wyświetlane za pomocą Facebook's Local Awareness mają priorytet nad innymi reklamami w News Feed i precyzyjnie trafiają tylko do tych klientów, którzy w danym momencie są najbardziej skłonni do natychmiastowego zakupu. Tworzy to wyjątkowy potencjał sprzedażowy w przypadku sklepów znajdujących się w galeriach handlowych i centrach miast, gdzie punkty handlowe i usługowe znajdują się w bliskiej odległości od siebie. Facebook's Local Awareness pozwala, np.:
 • dotrzeć z konkurencyjną ofertą do klientów będących w trakcie podejmowania decyzji zakupowej w innym pobliskim sklepie tej samej branży,
 • szybko skłonić do skorzystania z oferty specjalnej z okazji np. Walentynek, czy innych świąt, kiedy wiadomo, że klienci szukają określonego rodzaju prezentów,
 • zainteresować ofertą klientów korzystających z multipleksów i kin znajdujących się w galerii,
 • powiadomić o aktualnych promocjach użytkowników spędzających wolny czas w strefie restauracyjnej galerii handlowej,
 • skłonić do skorzystania z promocji rodziców, czekających na dzieci bawiące się w zamkniętych strefach zabaw.

Local Awareness może być wykorzystywane m.in. do:
 • natychmiastowego reagowania na czynniki zewnętrzne, np. pogodę, odpowiadając na bieżąco potrzebom konsumentów,
 • dotarcia do użytkowników zamieszkujących w pobliżu
 • utrzymywania kontaktu ze stałymi klientami, powiadamiania o zmieniających się godzinach otwarcia punktu i aktualnych promocjach, tworząc atmosferę indywidualnego podejścia do klienta,
 • szybkiego upłynnienia towarów ze zbliżającą się datą ważności, np.: drogerie, apteki.

[Łukasz Szewczyk]

Firma ProLine aktywnie uczestniczy w portalach społecznościowych. Zapraszamy do kontaktów przez kanały socialmedia: