Futuremark, firma tworząca benchmarki kart graficznych, znana kiedyś jako MadOnion.com, ogłosiła dodanie opcji przeprowadzania stres testów do swojego ikonicznego oprogramowania testującego karty graficzne 3DMark.

Small 3dmark Parachute

3DMark doskonale sprawdza się w ocenie i porównywaniu wydajności systemu w gamingowych scenariuszach. Nieco gorzej nadawał się do przeprowadzania w testu obciążającego kartę graficzną i procesor. W zadaniu tym przewyższało go dotąd oprogramowanie Furmark i Prime95. Jednak w ostatnio wydanej aktualizacji swojego pakietu testującego Futuremark zaadresował ten problem dodając opcję przeprowadzania stres testów, zaprojektowaną tak aby nakładała na testowaną maszynę maksymalnie obciążenie podzespołów.

Small 3dmark Fire Strike

Opcja stres testów dostępny jest w edycjach Zaawansowanych i Profesjonalnych, a moduł wykorzystuje sceny testów Sky Diver i Fire Strike z kilkoma istotnymi zmianami. Zamiast zatrzymywać się na ekranie dostosowania ustawień się po zakończeniu danej sekwencji, test trwa w 20-to krotnej pętli trwającej ponad 10 minut w Edycji Zawansowanej co jest wystarczające do sprawdzenia stabilności karty i systemu chłodzenia. Edycja Profesjonalna pozwala na przeprowadzenie od 2 do 5000 pętli bez przerwy.

3dmark Fire Strike Stress Test 1

Po przeprowadzeniu testu oprogramowanie pokaże nam wyniki niezawodności liczby klatek na sekundę. Wysoki wyniki oznacza, że komputer jest w stanie zapewnić stałą wydajność pod dużym obciążeniem. Aby zaliczyć test komputer musi uzyskać wynik na poziomie co najmniej 97%. Więcej informacji znajduje się w przewodniku technicznym 3DMark.

3dmark Stress Test

Przetestuj swój system już dziś!
3DMark Advanced Edition
3DMark Professional Edition