Po uzyskaniu zielonego światła od UOKiK na transakcję, Netia podpisała umowę nabycia 100 proc. akcji spółki TK Telekom. Ostateczna cena nabycia wyniosła niecałe 222 mln złotych. Transakcja została sfinansowana z dostępnych linii kredytowych oraz środków własnych.

Przed nami proces integracji firm. Wybierzemy rozwiązanie, który będzie korzystne dla klientów oraz spółek Grupy Netia. W najbliższych miesiącach podejmiemy decyzję o optymalnym modelu. Jednak już dziś jestem pewna, że powiększenie Grupy o aktywa TK Telekom zwiększy efektywność jej działania na rynku i dobrze wpisze się w skuteczną realizację założonej przez Grupę Netia strategii na kolejne lata
- powiedziała Bogusława Matuszewska, Prezes Zarządu Netii.

Grupa Netia, po przejęciu TK Telekom znacząco zwiększy swój potencjał. Zasięg sieci szkieletowej Grupy zwiększy się o około 7,5 tys. km linii światłowodowych. Skala działalności Grupy Netia w segmencie klientów biznesowych zwiększy się nawet o ponad 28 procent (bazując na danych za 2014 rok finansowy, pro forma).

Kolejny krok w ramach konsolidacji aktywów stacjonarnych na polskim rynku telekomunikacyjnym został dokonany, zgodnie z założeniami strategicznymi Grupy Netia. Rozległa sieć światłowodowa oraz portfel klientów o strategicznym znaczeniu umocnią pozycję Grupy w segmencie klientów biznesowych. Co istotne, po wypłacie dywidendy w wysokości 60 groszy na akcję oraz dokonaniu akwizycji TK Telekom, lewarowanie finansowe Grupy Netia pozostaje nadal na komfortowym poziomie
- powiedział Andrzej Kondracki, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Grupy.

Niezwłocznie po zamknięciu transakcji Grupa Netia rozpocznie szereg szczegółowych analiz, pozwalających na określenie docelowego modelu integracji TK Telekom w Grupie Netia. Szczegółowy plan zostanie zaprezentowany do końca 2015 roku.

[Łukasz Szewczyk]