Konsorcjum firm Netia i GTS Poland zawarło z Pocztą Polską umowę, na mocy której blisko 5 tysięcy placówek Poczty Polskiej zostanie połączonych nowoczesną siecią transmisji danych.

Stworzenie konsorcjum dwóch operatorów alternatywnych pozwoliło na zaproponowanie Poczcie Polskiej dużo bardziej atrakcyjnych warunków świadczenia usług niż te oferowane przez dotychczasowego operatora - dawną Telekomunikację Polską. Oferta złożona przez GTS Poland i Netię pozwoli zaoszczędzić Poczcie Polskiej kilkadziesiąt milionów złotych w skali czteroletniego kontraktu. Sieć rozległa WAN połączy ze sobą 4700 placówek Poczty Polskiej w całym kraju. Zgodnie z warunkami umowy powstanie ona w ciągu 12 miesięcy. Usługi będą realizowane przez okres 4 lat.

W dniu 29 stycznia Krajowa Izb Odwoławcza stwierdziła poprawność postępowania oraz złożonej przez konsorcjum GTS Poland i Netii zwycięskiej oferty w przetargu na sieć transmisji danych dla placówek Poczty Polskiej na terenie całego kraju. Umożliwiło to zwycięzcom przetargu podpisanie z Pocztą Polską umowy na realizację tego zamówienia w dniu 12 lutego.

W warunkach zamówienia zawarto nie tylko szczegółowe wymogi techniczne sieci, dotyczące także zachowania najwyższych standardów niezawodności i bezpieczeństwa jej działania, ale także zapisy uzależniające wynagrodzenie wykonawców od szybkości realizacji prac wdrożeniowych. Taka konstrukcja umowy sprawia, że wszystkim stronom umowy zależy na jak najszybszej jej budowie i oddaniu do użytku.

[Łukasz Szewczyk]