Już ponad 9,4 mln gospodarstw domowych posiada dostęp do internetu. Najpopularniejszy pozostaje internet stacjonarny, jednak dostęp do internetu mobilnego szybko rośnie.

Z najnowszych danych GUS wynika, że w 2014 roku 9,445 mln gospodarstw domowych w Polsce posiadało dostęp do internetu, co oznacza wzrost o 362 tys. w porównaniu z danymi sprzed roku. Co ciekawe 118 tys. gospodarstw przyznaje, że posiada dostęp do internetu, ale z niego nie korzysta.

Aż 7,539 mln gospodarstw korzysta z internetu stacjonarnego (spadek o 73 tys.), natomiast z internetu mobilnego korzysta 3,109 mln gospodarstw (wzrost o 360 tys.).

Wciąż bez internetu pozostaw 3,161 mln gospodarstw domowych.

[Łukasz Szewczyk]