HP zamierza wydzielić spółkę odpowiedzialną za segment komputerów i drukarek. Krok ten ma pomóc skupić się firmie na rosnącym szybko rynku usług korporacyjnych.

Dwa osobne byty HP bedą podzielone w ten sposób, że jeden z nich ma zająć się rynkiem konsumenckim, drugi zaś korporacjami. Dział zajmujący się komputerami i drukarkami zostanie nazwany HP Inc., jego prezesem zostanie Dion Weisler. Firma widzi przyszłość w usługach dla biznesu, np. bankowości, a także rozwiązaniach serwerowych. Rynek komputerów i drukarek niestety przynosi coraz większe straty, działanie te można więc interpretować jako dostosowywanie się do zmian na rynku. Druga spółka będzie więc nosić nazwę Hewlett-Packerd Enterprise, zarządzać nią będzie Patricia Russo.

Podział ten zdaniem firmy korzystnie wpłynie na rozwój konsumenckich produktów i ma się przyczynić m.in. do szybszego wprowadzenia na rynek drukarek 3D.