IBM i Fujifilm zaprezentowały pamięć taśmową do przechowywania danych, która może przechowywać do 220 TB danych, opartą na taśmie o gęstości zapisu 123 mld bitów na cal kwadratowy.

Naukowcy z IBM stworzyli taśmę magnetyczną o gęstości zapisu 123 mld bitów nieskompresowanych danych na cal kwadratowy, co oznacza niski koszt takiego rozwiązania i tym samym oznacza przełom w dziedzinie pamięci masowej, pozwalający stworzyć kasetę o rozmiarach DVI mogącej zapisać 220 terabajtów danych.

Na tasmie możliwe jest przechowywanie do 220 milionów cyfrowych książek, czy 1,37 bln wiadomości tekstowych SMS. Produkt został zaprezentowany na konferencji National Association of Broadcasters w Las Vegas jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie firm na nośniki danych mogące przechowywać kopie zapasowe plików dostępnych w chmurze.

Postępy czynione w pracach nad komputerowymi taśmami magnetycznymi pokazują, że medium to długo jeszcze nie odejdzie do lamusa. Taśmy są bowiem tanim i wydajnym sposobem przechowywania olbrzymich ilości danych.