Intel wprowadził do oferty swoje pierwsze dyski SSD klasy konsumenckiej wyposażone w interfejs PCI Express 3.0 oraz kontroler NVMe (Non-Volatile Memory express).

Naj­wy­daj­niej­szy dysk SSD ko­rzy­sta­ją­cy z in­ter­fej­su PCIe x4 o po­jem­no­ściach 400 GB oraz 1200 GB. Oraz o stan­dar­do­wych wy­mia­rach 2.5" prze­zna­czo­ny dla SFF. Dys­ki mo­gą się po­chwa­lić wy­so­ki­mi od­czy­ta­mi na po­zio­mie 2200 i 2400 MB/s dla wer­sji 400 i 1200 GB, oraz za­pi­sem na po­zio­mie 900 MB/s i 1200 MB/s. IOPS dla losowych próbek 4k wynosi 290,000. Opóźnienia w przypadku sekwencyjnego odczytywania i zapisywania danych wynoszą 20 mikrosekund, a przypadku odczytywania i zapisywania danych w trybie random, opóźnienia wynoszą odpowiednio 120 i 30 mikrosekund.

Urządzenia będą dostępne w dwóch postaciach: w standardowej obudowanie dyskowej o wielkości 2,5 (mającej wysokość 15 mm) cala oraz w postaci karty o rozmiarach half-height/half-length.

Intel reklamuje nowy SSD jako najszybsze urządzenie tego typu na rynku konsumenckim. 2,5-calowemu dyskowi SSD linii 750 towarzyszy kabel wyposażony po jednej stronie w konektor SFF-8639 PCIe (podłączany do dysku), a po drugiej w konektor Mini SAS SFF-8643 (podłączany do płyty głównej). Oraz biz­ne­so­we dys­ki 2.5" ob­ję­te 5 let­nią gwa­ran­cją. Roz­wią­za­nie 2.5" ide­al­nie spi­sze się w kon­struk­cjach SFF ta­kich jak Fal­con Nor­th­west czy Di­gi­tal Storm.