Chcemy aby każdy obywatel w niedalekiej przyszłości miał możliwość korzystania z szybkiego internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. - zapowiada minister Andrzej Halicki podczas konferencji prasowej dotyczącej m.in. ukończenia projektów regionalnych sieci i uruchomienia konkursów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.

Minister przypomniał, że zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, możliwości dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s posiada obecnie ponad 53% gospodarstw domowych. Co oznacza, że jesteśmy obecnie na półmetku realizacji przez Polskę celów Europejskiej Agendy Cyfrowej w zakresie zapewnienia dostępu do tego szybkiego internetu wszystkim obywatelom. Liczba gospodarstw domowych z dostępem do internetu wrosła z poziomu 14% w 2003 roku do 75% w 2014 roku, przy czym odkąd rozpoczęto realizację perspektywy finansowej 2007 - 2013 wskaźnik ten wzrósł aż o 34%. To obrazuje jak wielkiego skoku cywilizacyjnego w zakresie zapewnienia możliwości dostępu do internetu dokonała Polska w ciągu ostatnich lat. - podkreślił minister Halicki.

Minister przedstawił także informacje na temat postępów w budowie regionalnych sieci szkieletowo - dystrybucyjnych (realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w perspektywie finansowej 2007-2013). Od początku realizacji projektów zrealizowano ok. 29 tys. 451 km. Do wybudowania w dwóch ostatnich projektach pozostało zaledwie 480 km. W ciągu ostatnich 12 miesięcy (październik 2014 - październik 2015) zrealizowano łącznie 19 tys. 110 km.

Podczas konferencji omówione zostały również zasady realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Stanisław Dąbek, Dyrektor Departamentu Telekomunikacji przypomniał, że w ramach ogłoszonego 30 września br. konkursu wyznaczono 230 obszarów konkursowych w całej Polsce, a łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi ok. 600 mln zł. Zaznaczył także, że w pierwszym konkursie, przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mogli składać wnioski o dofinansowanie od 2 listopada do 30 grudnia br.

Kolejny konkurs, tym razem dla większych obszarów zostanie ogłoszony w I połowie 2016 roku. Zgodnie z założeniami będą to obszary na których takie inwestycje nie powstałyby bez wsparcia publicznego. W 2016 roku planujemy uruchomić nawet 3,6 mld zł, tak aby jak najszybciej zapewnić dostęp do szybkiego internetu. - mówił minister Halicki, dodając, że kolejny konkurs będzie odbywał się na podobnych zasadach, obejmując jednak zdecydowanie więcej gospodarstw domowych - PO PC ma zapewnić objęcie zasięgiem sieci co najmniej 726 tys. gospodarstw domowych. Ważną zasadą jest neutralność technologiczna, a więc każda technologia spełniająca określone parametry będzie dopuszczalna. Premiować będziemy bardzo szybki internet, czyli powyżej 100 Mb/s.

[Łukasz Szewczyk]