Polacy to aktywni internauci, aż blisko połowa jest użytkownikami urządzeń mobilnych. Która płeć wiedzie prym w statystykach, jakie aplikacje są wykorzystywane głównie przez mężczyzn, a co przypada do gustu tylko kobietom?

Korzystanie z urządzeń mobilnych to niemal modelowe równouprawnienie: zarówno kobiety, jak i mężczyźni, posługują się zainstalowanymi aplikacjami w 54% całego czasu użytkowania swojego sprzętu. Podobnie w proporcjach wyglądają połączenia głosowe, które zajmują 9% czasu wykorzystywania możliwości urządzeń mobilnych. Panie wysuwają się jednak na prowadzenie, jeśli wziąć pod uwagę czas pisania wiadomości tekstowych (8%, mężczyźni 6%), a panowie - w czasie korzystania z aplikacji preinstalowanych (23%, kobiety 18%). Jeżeli natomiast chodzi o przeglądanie stron WWW, to na tę czynność poświęcamy porównywalną ilość czasu: 11% kobiety, 9% mężczyźni.

Badanie Mobience dostarcza także statystyk dotyczących aktywności poszczególnych płci w użytkowaniu urządzeń mobilnych w ciągu dni tygodnia i w weekendy. O ile od poniedziałku do piątku różnica w korzystaniu ze sprzętu przez kobiety i mężczyzn jest zbliżona (różnica ok. 5% - częściej aktywni są mężczyźni), o tyle w weekend prym wiodą kobiety - korzystają z urządzeń nawet 10% częściej, niż panowie.

Kolejną ciekawą informacją, szczególnie dla domów mediowych czy indywidualnych reklamodawców jest fakt, że między aplikacjami potocznie uznawanymi za przeznaczone dla kobiet i tymi w założeniu skierowanymi do mężczyzn, są zaledwie kilkuprocentowe różnice. Dla przykładu: aplikacje zakupowe są użytkowane przez 53% panów i przez 47% pań, a aplikacje bankowe przez 57% panów i 43% pań. Największe różnice w korzystaniu z popularnych "apek" zaobserwować można w kategoriach, które teoretycznie są ze sobą spójne: z aplikacji sportowych korzysta 81% mężczyzn i 19% kobiet, a tych dotyczących zdrowia i fitnessu - 33% mężczyzn i 67% kobiet.

Dane pochodzą z aplikacji badawczej Mobience, udostępnionej przez agencję Spicy Mobile. Aplikacja służy lepszemu poznaniu zasad kierującymi środowiskiem urządzeń mobilnych. Użytkownicy bezpłatnie instalując aplikację na swoim telefonie/tablecie, dołączyli do panelu badawczego, mając tym samym realny wpływ na rozwój Internetu.

[Łukasz Szewczyk]