Kto dziś jeszcze ogląda telewizję? Z badania IQS96 wynika, że odbiornik RTV posiada prawie każdy Polak. Tyle samo przyznaje się do oglądania "szklanego ekranu". Ale czy oglądanie telewizji jest jeszcze zajęciem samym w sobie?
Ponad połowa badanych twierdzi, że do oglądania telewizji używa innych niż odbiornik RTV urządzeń elektronicznych. Przede wszystkim jest to laptop (43%) i komputer (25%), ale także smartfon (20%) i tablet (15%) - głównie przez osoby młode (15 - 18 lat). Niektórym zdarza się również oglądać treści telewizyjne za pomocą konsoli do gier (4%). Powszechny dostęp do sieci sprawia, że coraz częściej badani oglądają telewizję internetową (43%), a jedna trzecia Polaków korzysta z VOD.

W sumie do codziennego oglądania telewizji przyznaje się ponad połowa badanych (65%). Przede wszystkim są to kobiety (72% vs 59% mężczyźni), osoby powyżej 35 roku życia (79%), mieszkańcy wsi (77%) i osoby niepracujące (91%). Rzadziej, tj. kilka razy w tygodniu/miesiącu ogląda telewizję 27% Polaków. Jedynie 8% w ogóle nie ogląda TV. Najczęściej są to mężczyźni 25 - 34 lat, z największych miast, z dochodem powyżej 3000 zł.

Telewizor gości w naszych domach przede wszystkim wieczorami. Aż 73% badanych przyznaje, że to właśnie wtedy ogląda ulubione programy, seriale i inne treści telewizyjne. Co ciekawe porę tę preferują również osoby młode 15 - 18 lat.

Oglądanie telewizji to także często okazja do wykonywania innych czynności, w tym gotowania, sprzątania, prasowania i innych zadań domowych. Przede wszystkim dotyczy to jednak kobiet (78% vs mężczyźni 43%).

Telewizor w tle pozwala również na korzystanie z mediów społecznościowych (33%), sprawdzanie poczty e-mail (29%), korespondowanie z innymi poprzez sms czy inne komunikatory (28%), czytanie wiadomości na serwisach informacyjnych (27%), a nawet grania w gry (17%).

[Łukasz Szewczyk]