UPC Polska, jako pierwszy operator w Polsce, opublikował pełne rezultaty pomiarów jakości świadczonych usług, dokonanych zgodnie z wytycznymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Publikacja wyników to efekt wdrożenia postanowień Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym, zawartego z inicjatywy Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Operatorzy telekomunikacyjni, którzy przystąpili do Memorandum, zobowiązali się do wdrożenia systemów umożliwiających wiarygodne i porównywalne badanie jakości świadczonych usług (Quality of Service - QoS) w kluczowych obszarach: jakości internetu, połączeń głosowych, obsługi klienta

Ze wskaźników UKE wynika, że w II połowie 2014 roku UPC odnotowało wysoką jakość dla usługi internetu (mierzoną w grudniu 2014 r.). Dla wszystkich grup aplikacji (przeglądanie stron www; oglądanie wideo; wideorozmowy, VoIP; Multiroom; gry sieciowe) prędkość transmisji danych oraz opóźnienie pakietów spełniały parametry najwyższej jakości, ustalone przez Prezesa UKE oraz pozostałych operatorów uczestniczących w Memorandum. Z kolei skuteczność wykonywanych przez użytkowników UPC połączeń telefonicznych była wyższa niż 98%, a średni czas oczekiwania na połączenie z infolinią mieścił się w przedziale 60-120 sek.

Pełne rezultaty pomiarów można znaleźć na stronie UPC pod adresem www.upc.pl/jakosc-uslug-upc

UPC Polska co roku przeznacza ok. 25 proc. przychodów w rozbudowę i modernizację infrastruktury. Na całej naszej sieci, w zasięgu której znajduje się już ponad 2,7 mln gospodarstw domowych, oferujemy m.in. internet o szybkości do 250 Mb/s i 300 Mb/s (w ofercie dla biznesu).

[Łukasz Szewczyk]