Stowarzyszenie JEDEC Solid State Technology Association wydało zapowiedź, która nie powinna zdziwić zbyt wielu osób. W opublikowanym oświadczeniu możemy przeczytać o trwających pracach nad specyfikacją modułów DDR5. Mają one być znacznie szybsze i bardziej energooszczędne w porównaniu do DDR4.

Według JEDEC, pamięci DDR5 (Double Data Rate 5) będą mogły zaoferować dwukrotnie wyższą przepustowość i gęstość pojemności w porównaniu do obecnie obowiązującego standardu DDR4. Dodatkową korzyścią oferowaną przez nowe pamięci będzie lepsza wydajność każdego kanału pamięci. Bez szczególnego zdziwienia i w dużym skrócie możemy napisać, że DDR5 będą dla DDR5 tym, czym były DDR4 dla DDR3, i tym czym były DDR3 dla DDR2, i tak dalej... aż dotrzemy do pierwotnej specyfikacji SDR SDRAM (ang. Single Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory).

Pamieci Ddr5

Równolegle do prac nad DDR5 trwa opracowywanie nowej specyfikacji serwerowych układów pamięci nieulotnej NVDIMM-P (Non-Volatile Dual Inline Memory Module, Persistent), których zadaniem ma być zapewnienie miejsca do szybkiego zrzucenia zawartości danych zawartych RAM na czas potrzebny na zrestartowanie serwera.

Nvdimm Pamiec Nieulotna

"Rosnące wymagania wobec wydajności rozwiązań serwerowych stoją za nieustającą potrzebą coraz bardziej zaawansowanych technologii. Standaryzacja następnej generacji pamięci takich jak DDR5, oraz nowa generacja układów pamięci nieulotnej NVDIMM-P będzie konieczna dla zaspokojenia tych oczekiwań." powiedział Mian Quddis, przewodniczący rady JEDEC podczas zapowiedzi.

"Prace nad oboma standardami rozwijają się szybko. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych inżynierów z całego świata do odwiedzenia strony internetowej JEDEC w celu uzyskania większej ilości informacji na temat członkostwa w JEDEC oraz uczestnictwa w działaniach związanych z ustalaniem norm JEDEC".

Biorąc pod uwagę, że 2017 jest rokiem, w którym AMD wprowadziło do swoich układów obsługę DDR4, upłynie jeszcze nieco czasu zanim zobaczymy układy DDR5 na rynku konsumenckim. Stowarzyszenie JEDEC stwierdziło, że nie spodziewa się opublikowania finalnej specyfikacji DDR5, ani standardu projektowania NVDIMM-P przed 2018 rokiem.