Na koniec czerwca 2014 roku z sieci Play korzystało już 11,275 mln użytkowników, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost o 14,8 proc. Z usług abonamentowych korzysta 5,147 mln klientów (45,6 proc. bazy użytkowników) - wynika z danych zaprezentowanych przez operatora.

W drugim kwartale 2014 roku komórkowa sieć Play odnotowała dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA, dzięki zarówno wzrostowi bazy abonentów jak i poprawie wskaźnika ARPU, przy stałej bazie kosztowej. Za okres dwunastu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2014 r. przychody z usług detalicznych zamknęły się kwotą 3,197 mln zł, co stanowi wzrost o 20% w porównaniu z okresem dwunastu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2013 r. Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 45,6% w II kw. 2014 r. w porównaniu z 44,4% w II kw. 2013 r. i 45,0% w I kw. 2014 r. Wynik ten osiągnięto dzięki znacznemu wzrostowi bazy abonentów kontraktowych, który stanowił 67% całkowitego wzrostu bazy abonenckiej.

Baza klientów Play wzrosła do 11,275 mln na koniec czerwca 2014 r., co stanowi ok. 19,8 proc. wszystkich raportowanych abonentów usług mobilnych w Polsce. Play pozostał liderem wśród klientów przenoszących swój numer (rynek MNP), osiągając udział w tym rynku powyżej 50% w ciągu 21 kolejnych kwartałów.

Za okres dwunastu miesięcy zakończony w czerwcu 2014 r. skorygowana EBITDA zamknęła się kwotą 922 mln zł, co stanowi wzrost o 48% w porównaniu z okresem dwunastu miesięcy zakończonym w czerwcu 2013 r. Tylko za II kw. 2014 r. skorygowana EBITDA wyniosła 269 mln zł, co stanowi wzrost o 13% w porównaniu z I kw. 2014 r. PLAY odnotował dalszą poprawę swojej marży EBITDA, która w II kw. 2014 r. osiągnęła poziom 25,5% w porównaniu do 24,2% w I kw. 2014 r.

W drugim kwartale sprawnie i bez zakłóceń przeprowadziliśmy zmianę naszego głównego partnera roamingu krajowego na T-Mobile. Ponadto nasza oferta Formuła Rodzina, pierwsza w Polsce kompleksowa oferta komórkowa dla rodzin, cieszy się coraz większym powodzeniem. Wyniki finansowe drugiego kwartału, w tym wzrost EBITDA o 13% kwartału do kwartału do 269 milionów złotych, są kontynujacją naszej ścieżki szybkiego wzrostu
- komentuje J?rgen Bang-Jensen, prezes PLAY.

[Łukasz Szewczyk]