W drugim kwartale 2014 roku komórkowa sieć Orange notuje wzrost liczby użytkowników przekraczając barierę 15,4 mln. Przybywa także użytkowników mobilnego dostępu do internetu oraz usługi Orange Open - wynika z raportu finansowego Grupy Orange Polska.

Z raportu Grupy Orange Polska za drugi kwartał 2014 roku wynika, że komórkowa sieć Orange na koniec czerwca 2014 roku posiadała 15,461 mln użytkowników. Co oznacza wzrost o 66 tys. użytkowników w porównaniu z poprzednim kwartałem. Natomiast w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej (14,947 mln użytkowników), w ciągu roku sieci Orange przybyło 514 tys. użytkowników.

Na koniec czerwca 2014 roku z usług abonamentowych sieci Orange korzystało 7,459 mln abonentów (wzrost o 99 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem), w tym 2,464 mln to klienci biznesowi (kwartalny wzrost o 8 tys.). Z kolei z usług pre-paid korzystało 8,002 mln użytkowników (kwartalny spadek o 33 tys.). W ciągu roku baza klientów abonamentowych zwiększyła się o 489 tys., liczba użytkowników ofert pre-paid zwiększyła się o 25 tys.

Z mobilnego szerokopasmowego Internetu korzysta 1,319 mln abonentów (wzrost o 86 tys. w ujęciu kwartalnym oraz o 240 tys. w ujęciu rocznym). Liczba abonentów internetu w technologii CDMA wyniosła 134 tys. (kwartalny spadek o 6 tys. abonentów). Z usługi Orange Open korzysta już 418 tys. abonentów (kwartalny wzrost o 66 tys.). Liczba smartfonów wyniosła 4,044 mln (kwartalny wzrost o 124 tys.), natomiast liczba użytkowników operatorów wirtualnych na infrastrukturze Orange zmniejszyła się o 27 tys. do 32 tys. użytkowników.

ARPU (średni przychód na abonenta) z usług telefonii komórkowej w drugim kwartale 2014 roku wynosi 55,6 zł (spadek o 7,1 zł w ujęciu rocznym) dla klientów abonamentowych oraz 12,2 zł (spadek o 2,4 zł) dla klientów pre-paid. Średnia ilość minut wykorzystywana przez użytkownika (AUPU) wyniosła 190,1 min. (294,7 min. w segmencie abonamentowym oraz 93,5 min. w pre-paid).

[Łukasz Szewczyk]