Już od 1 stycznia 2016 roku wzrośnie stawka za używanie odbiorników radiowych - nowa wyniesie 7,00 złotych miesięcznie. Oznacza to podwyżkę o 0,50 złotych względem obecnej kwoty abonamentu (6,50 zł - przyp. aut.). W skali roku za słuchanie radia trzeba więc będzie zapłacić tylko (a może i aż) o 6,00 złotych więcej.

Korzystanie z odbiorników radiowo-telewizyjnych od 2016 roku będzie kosztowało 22,90 zł na miesiąc. To wzrost ceny o 1,40 złotych w odniesieniu do abonamentu, który przychodzi nam płacić teraz (21,50 zł). Przekładając to na rozliczenie całoroczne, musimy szykować w budżecie dodatkowe 16,80 złotych.

Podwyżki irytują wszystkich Polaków jednakowo. Pocieszeniem dla części z nich może być to, że nie każdy musi płacić abonamentu RTV. Katalog wyłączonych z tego obowiązku jest stosunkowo szeroki.

Po pierwsze, tyczy się to osób, które ukończyły już 75 rok życia albo też 60 rok życia i mają prawo do emerytury nie przekraczającej 50% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 2000 zł). Kolejną grupą są osoby z niepełnosprawnością zaliczane do I grupy inwalidzkiej, a także posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (w wypadku gospodarstw rolnych wystarczy czasowa niezdolność) bądź orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. O zwolnienie z abonamentu mogą ubiegać się również niewidomi, niesłyszący, inwalidzi i kombatanci wojenni oraz członkowie ich rodzin. Co ciekawe, w uprzywilejowanej pozycji dodatkowo znaleźli się bezrobotni i pobierający świadczenia pielęgnacyjne - np. rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obowiązek wnoszenia opłat nie wygasa jednak sam z mocy prawa po spełnieniu jedno ze wspomnianych warunków. Dla jego skuteczności trzeba wypełnić na poczcie odpowiednie oświadczenie.

Trzeba pamiętać, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przewidziała też specjalne zniżki dla tych osób, które wnoszą opłatę abonamentową - za okres dłuższy niż miesiąc. Zostały one ustalone oddzielnie dla odbiorników radiowych oraz odbiorników radiowo-telewizyjnych. Poniżej prezentujemy wynik obliczonych abonamentów po uwzględnieniu zniżek.

Abonament z uwzględnieniem zniżek za odbiornik radiowy:
2 miesiące - 13,60 zł, 3 miesiące - 20,15 zł, 6 miesięcy - 39,90 zł, 12 miesięcy - 75,60 zł

Abonament z uwzględnieniem zniżek za odbiornik radiowo-telewizyjny:
2 miesiące - 45,45 zł, 3 miesiące - 65,95 zł, 6 miesięcy - 130,55 zł, 12 miesięcy - 247,30 zł

[Patryk Szulc]