Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wprowadza zmiany w stawach za abonament radiowo-telewizyjny w 2016 roku. Regulator obniżył stawki za abonament opłacany miesięcznie jak i za kilka miesięcy z góry.

4 grudnia 2015 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 1 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016 r.

Zgodnie z przyjętym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rozporządzeniem, miesięczna opłata za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego w roku 2016 wynosi 22,70 zł.. Wcześniej KRRiT ustaliła wysokość abonamentu miesięcznego na kwotę 22,90 zł. Przypomnijmy, że obecnie abonament RTV wynosi 21,50 zł

Obniżono także opłaty za abonament RTV uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Nowe stawki wynoszą odpowiednio: 44,05 zł za dwa miesiące, 65,35 zł za trzy miesiące, 129,40 zł za sześć miesięcy, 245,15 zł za rok kalendarzowy.

Bez zmian pozostaje stawka za używanie odbiorników radiowych, która w 2016 roku została podniesiona do 7 zł miesięcznie.

Przypomnijmy jednak, że obecna władza zapowiada rewolucje w mediach publicznych. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie powszechnej opłaty medialnej w wysokości około 10 zł miesięcznie. Zmiany mogą wejść w życie już w 2016 roku.

[Łukasz Szewczyk]