Msi

Proces odbioru nagrody

Krok pierwszy
Napisz recenzję dotyczącą zakupionego przez siebie notebooka na stronie www.proline.pl i zaloguj się lub zarejestruj w Centrum Rejestracji Produktów MSI pod tym adresem
Krok drugi
Zarejestruj swój produkt, podaj jego numer seryjny, wgraj fakturę lub paragon potwierdzające zakup sprzętu oraz podaj link do swojej recenzji (oceny produktu) i zawierający ją zrzut ekranu ze strony www.proline.pl.
Krok trzeci
Firma MSI sprawdzi Twoją recenzję/ocenę produktu i wyśle Ci kod do portfela w serwisie Steam za pośrednictwem oficjalnego e-maila z MSI.

Regulamin i Warunki Promocji

Czas Trwania Promocji i Rejestracja. W dniach od 12 stycznia 2021 roku od godziny 9:45 do 28 lutego 2021 r. do godziny 23:59 (Standardowy Czas Pacyfiku, PST), lub do chwili wyczerpania się zapasów promocyjnych nagród, wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w Wydarzeniu (określane dalej jako: "Ty", "Twój", lub poprzez inny równoważny zwrot), mogą zarejestrować się i wziąć udział w promocji MSI "MSI RTX30 Review and Receive", nazywanej dalej "Wydarzeniem". Aby móc wziąć udział w Wydarzeniu, uczestnicy muszą spełnić następujące warunki:
  • Zakupić jeden (1) lub więcej biorących udział w promocji produktów MSI u uczestniczących w Wydarzeniu partnerów MSI. Następnie należy napisać recenzje (ocenę produktu) dla zakupionego przez siebie urządzenia i zamieścić ją na stronie internetowej produktu w witrynie WWW sprzedawcy detalicznego lub sklepu internetowego, u którego kupiłeś dane urządzenie.
  • Zarejestruj swój produkt na stronie użytkowników produktów MSI, MSI Member Center, wybierając odpowiednią linię produktową, a następnie wybierz promocję "MSI RTX30 Review and Receive". Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś ze strony użytkowników produktów MSI, MSI Member Center, to musisz utworzyć nowe konto członkowskie użytkownika produktów MSI w serwisie MSI Member Center pod adresem
  • Prześlij kopię dowodu zakupu Twojego promocyjnego produktu do weryfikacji przez firmę MSI. Przesłana dokumentacja musi zawierać obraz naklejki z nazwą i modelem produktu, datę wystawienia faktury/paragonu, nazwę sklepu/sprzedawcy oraz link do Twojej recenzji (oceny produktu) wraz ze zrzutem ekranu Twojej recenzji na stronie sklepu, w którym zakupiłeś produkt. Faktura/Paragon musi być wystawiona pomiędzy 12 stycznia 2021 roku od godziny 9:45 a 28 lutego 2021 r. do godziny 23:59 (Standardowy Czas Pacyfiku, PST).
  • Wyraź zgodę na Warunki i Regulamin Promocji i poczekaj na weryfikację zgłoszenia przez firmę MSI. Jeśli MSI stwierdzi, że spełniasz wszystkie kryteria kwalifikacyjne, promocyjna nagroda (patrz: niżej) zostanie wysłana na Twój adres e-mail, który został podany przez Ciebie podczas rejestracji. Weryfikacja zgłoszenia może trwać do 14 dni roboczych. Podanie niekompletnych informacji podczas rejestracji uczestnika Wydarzenia, może skutkować dodatkowym czasem do weryfikacji zgłoszenia, również do kolejnych czternastu (14) dni roboczych, jeżeli wymagane będzie podanie dodatkowych informacji.
  • Produkty MSI biorące udział w promocji
  • Informacje na temat promocyjnej nagrody: jeden (1) przypadający na jednego uczestnika kod do portfela w serwisie Steam o wartości 100 USD. Wartości kodów do portfela w serwisie Steam przedstawione na stronie internetowej mają charakter jedynie poglądowy; rzeczywista ich wartość będzie się różnić ze względu na automatyczne przeliczenie ich wartości na lokalną walutę w oparciu o kurs wymiany walut obowiązujący w dniu odbioru. Nagroda promocyjna nie może przeniesiona, wypłacona ani zastąpiona gotówką.
  • Uczestnicy Wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat lub więcej. Niniejsze postanowienia są nieważne, jeśli w danej lokalizacji są zakazane lub ograniczone przez prawo.
  • Niniejsze Wydarzenie przeznaczone jest wyłącznie dla uprawnionych do wzięcia w nim udziału użytkowników końcowych, a nie dla firm. Pracownicy i najbliżsi członkowie rodzin pracowników firmy MSI, oddziałów MSI, filii, producentów, partnerów handlowych, integratorów systemów, dystrybutorów, hurtowników, resellerów, sprzedawców detalicznych, pracowników I-Cafe lub agencji związanych z MSI, nie są uprawnieni do wzięcia udziału w tym Wydarzeniu.
  • Dokonane automatycznie bądź przez zrobotyzowany system zgłoszenia indywidualnych uczestników lub organizacji zostaną zdyskwalifikowane. Internetowe zgłoszenie musi być dokonane osobiście przez Uczestnika Wydarzenia. Jakakolwiek próba uzyskania przez uczestnika więcej niż określonej liczby zgłoszeń przy użyciu różnych adresów e-mail, różnych tożsamości, rejestracji, loginów lub innych metod spowoduje unieważnienie wpisu uczestnika i może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Ostateczne zakwalifikowanie Uczestnika, jako Uczestnika uprawnionego do odbioru promocyjnej nagrody podlega weryfikacji jego kwalifikowalności zgodnie z poniższym opisem. Aby wziąć udział w Wydarzeniu, wszystkie zgłoszenia muszą zostać przesłane do chwili zakończenia Wydarzenia. Zegar bazy danych MSI będzie oficjalnym wyznacznikiem czasu dla tego Wydarzenia.
  • MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach i Regulaminie promocji bez uprzedniego powiadomienia, z zastrzeżeniem wszelkich wymagań właściwego organu regulacyjnego.
Pełny regulamin promocji:
https://pl.msi.com/Landing/2021-RTX30-Gaming-laptops/nb (Przycisk odbierz nagrodę)