Prawie 4 mln złotych - tyle w tym roku wyniesie dofinansowanie z rezerwy celowej na przyłączenie do szerokopasmowego internetu. Pieniądze trafią między innymi do szkół i bibliotek. Minister administracji i cyfryzacji zatwierdził już dokumenty w tej sprawie.

W tym roku wnioski o dofinansowanie z rezerwy celowej "Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu" złożyło 5 wojewodów: opolski, podkarpacki, śląski, małopolski i świętokrzyski. Ubiegali się oni o dofinansowanie dla 110 podmiotów na łączna sumę 3,7 miliona złotych. Kwota tegorocznego dofinansowania jest cztery razy wyższa od zeszłorocznego. O najwyższą dotację ubiegał się wojewoda śląski - 2,2 miliona złotych dla 86 podmiotów w celu sfinansowania wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Wojewodowie mogą składać wnioski o dofinansowanie do końca maja każdego roku. Szczegóły określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione.

[Łukasz Szewczyk]