Andrzej Halicki, nowymi szef Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zapowiada dalsze inwestycje w szerokopasmowy internet, powszechną e-administrację oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych obywateli.

"Wszyscy żyjemy dziś w globalnym świecie, świecie Internetu. W tym kierunku będzie się też zmieniać nasze życie. Jednak, abyśmy wszyscy mogli w nim w pełni uczestniczyć, musimy upowszechnić zarówno dostęp do sieci jak i usługi, na które czekają obywatele"
- powiedział minister Andrzej Halicki podczas otwarcia drugiego dnia VII edycji kongresu Warsaw International Media Summit.

W swoim wystąpieniu przypomniał, że sprawne państwo to takie, które ma służyć obywatelom i ułatwiać im życie. Podkreślił również, że administracja będzie bardziej dostępna, jeżeli za pomocą nowoczesnych technologii i usług obywatel będzie skracał sobie drogę do urzędu.

"Dlatego musimy upowszechnić e-administrację i te usługi, które mogą być ułatwieniem życia dla obywateli"
- zaznaczył Andrzej Halicki.

Wśród swoich priorytetów wymienił projekty, które mają zapewniać podstawowe poczucie bezpieczeństwa.

"Wśród nich jest bardzo ważny Regionalny System Ostrzegania. Mam nadzieję, że następne etapy rozszerzenia tego systemu spowodują, że obywatele będą mogli otrzymywać ostrzeżenia już nie tylko w formie ostrzeżenia na ekranie telewizora, ale również za pomocą telefonów komórkowych, czy aplikacji mobilnych"
- powiedział minister Halicki.

Według ministra Halickiego ważny jest rozwój społeczeństwa informacyjnego. Podstawowymi zadaniami w tym obszarze są kształcenie przyszłych pracowników sektora IT oraz budowanie kompetencji cyfrowych w całym społeczeństwie.

"Będziemy rozszerzać i kontynuować program Latarników Polski Cyfrowej. Dzięki temu projektowi już ponad 200 tysięcy osób z pokolenia 50+ weszło w świat internetu"
- dodał minister Halicki.

Warsaw International Media Summit to połączenie Kongresu Media Summit oraz Konferencji Zmiany w Regulacjach i Prawe Świata Telekomunikacji i Mediów. Konferencja stwarza możliwość poznania strategii i trendów obowiązujących na rynku telekomunikacyjnym i medialnym, jak również skonfrontowania ich z nowymi regulacjami prawnymi. W Warsaw International Media Summit uczestniczą przedstawiciele polskiego rynku telekomunikacyjnego i medialnego, którzy w czasie paneli tematycznych dyskutują o rozwoju branży na różnych płaszczyznach.

[Łukasz Szewczyk]