Skumulowane przychody operatorów telekomunikacyjnych i dostawców płatnej telewizji w Polsce wzrosną w tym roku o ok. 0,5%. Mobilny internet jest jednym z kluczowych segmentów pozytywnie wpływających na sytuację branży.

Według wstępnych danych PMR, opublikowanych w raporcie "Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020", w ubiegłym roku wartość krajowego rynku usług telekomunikacyjnych (bez płatnej telewizji) wyniosła ponad 34 mld zł. Rynek po raz szósty z rzędu zanotował spadek wartości, który wyniósł w ubiegłym roku około 3,5%. Spadek był udziałem każdego z trzech głównych segmentów. Największym segmentem pozostał rynek telefonii komórkowej stanowiący dwie trzecie wartości. Na rynek telefonii stacjonarnej przypadło ok. 15%. Efekty nasycenia są widoczne na rynku dzierżawy łączy, transmisji danych i dostępu do internetu. W przypadku rynku ISP panuje w zasadzie stagnacja, natomiast efekty ostrej rywalizacji cenowej doświadczył w ubiegłym roku rynek transmisji danych, gdzie dostawcy zdecydowali się na wyraźną obniżkę stawek.

Nasycenie jest także udziałem jednego z głównych segmentów rynku usług dodanych i multimedialnych: płatnej telewizji. Dynamika w ostatnich dwóch latach oscyluje wokół zera. Cały rynek usług dodanych i multimedialnych obejmujący usługi płatnej telewizji, mobilnego internetu, mobilnych oraz stacjonarnych usług dodanych w 2014 r. zanotował natomiast wzrost o 6,5% do ponad 12 mld zł. Prognozy na bieżący rok zakładają nawet poprawę dynamiki do nieco ponad 8%, na co głównie wpływ ma pozytywna sytuacja w segmencie mobilnego internetu. Rynek stacjonarnych usług dostępowych, nie wliczając usług B2B i hurtu, w zasadzie jest już porównywalny wartościowo z rynkiem mobilnej transmisji danych. O ile jednak rynek stacjonarny cechuje stagnacja, tak usługi mobilnej transmisji danych, uwzględniając zarówno modemy jak i telefony komórkowe, rosną w tempie dwucyfrowym. Sytuacja w segmencie stacjonarnym może ulec stopniowej poprawie, głównie w efekcie inwestycji regionalnych i ekspansji dostępów światłowodowych.

Zgodnie z prognozami PMR, w 2015 r. rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce będzie nadal spadał, a dynamika wyniesie -1,1%. Równocześnie spodziewamy się pozytywnej dynamiki na rynku płatnej telewizji, choć bardziej zdecydowany odpływ klientów w kierunku cyfrowej telewizji naziemnej może w praktyce sprawić, że rynek płatnej telewizji również będzie bronił się przed spadkiem. Całkowita wartość rynku usług telekomunikacyjnych i multimedialnych (rynek usług telekomunikacyjnych i rynek płatnej telewizji ogółem) w Polsce w 2015 r. przekroczy według naszych prognoz 41 mld zł, przy dynamice na poziomie -0,5% rok do roku.

W ciągu ostatnich czterech lat widoczna była wyraźna dysproporcja pomiędzy dynamiką rynku usług telekomunikacyjnych, a dynamiką rynku płatnej telewizji. Ten pierwszy nieprzerwanie spada. W tym samym czasie dynamika rynku płatnej telewizji tylko raz była negatywna. Nie dziwi zatem zainteresowanie operatorów telekomunikacyjnych tym segmentem. Płatna telewizja stała się dla nich ważnym elementem oferowanych pakietów usług. Jednocześnie firmy, które zaczynały od telewizji rozwinęły ofertę w stronę innych usług telekomunikacyjnych (m.in. internet, VoIP, telefonia komórkowa), szukając w pakietach nie tylko podniesienia przychodów na abonenta, ale przede wszystkim zmniejszenia rotacji bazy

[Łukasz Szewczyk]