...aka kółko miłośników WebAssembly


Mozilla, Intel, Red Hat i Fastly ogłosiły dzisiaj uruchomienie Bytecode Alliance, nowej grupy open-source, która koncentruje się na "tworzeniu nowych podstaw oprogramowania, w oparciu o standardy takie jak WebAssembly i WebAssembly System Interface (WASI)".

Mozilla jest wielkim fanem WebAssembly, otwartego standardu, który umożliwia przeglądarkom wykonywanie skompilowanych programów w przeglądarce. Dzięki temu programiści mogą pisać swoje aplikacje w językach takich jak C, C ++ i Rust, a programy te mogą być uruchamiane z natywną szybkością, bez konieczności polegania na JavaScript, który byłby znacznie dłużej analizowany i uruchamiany, szczególnie na urządzeniach mobilnych.

Misją tej nowej grupy jest zbudowanie "sprawnej, bezpiecznej platformy, która pozwala twórcom aplikacji i usługodawcom na bezpieczne uruchamianie niezaufanego kodu w dowolnej infrastrukturze, dla dowolnego systemu operacyjnego lub urządzenia, wykorzystując dziesięciolecia doświadczenia w przeglądarkach internetowych".

Wielką ideą przyświecającą Bytecode Alliance jest fakt istnienia wielu możliwości zastosowania WebAssembly poza przeglądarką, ponieważ pozwala niezaufanym komponentom kodu na interakcję z zaufanym kodem w środowisku piaskownicy.

Mozilla zauważyła, że WebAssembly wzbudził większe zainteresowanie firm zainteresowanych tym przypadkiem użycia niż tradycyjnych twórców aplikacji i technologów internetowych.

Kiedy Mozilla i inni uruchomili format WebAssembly, Microsoft i Google były częścią tej grupy, jednak najwyraźniej nie są członkami nowego Bytecode Alliance.

Niektóre elementy kodu, które różne członkowie wnoszą do Sojuszu, to Wasmtime, środowisko wykonawcze WebAssemble i WASI, a także Fastly Lucet, Micro Runtime Intel WebAssembly i generator kodu Cranelift.