MT/s kontra MHz: lepsza miara szybkości pamięci

Mhz

Co oznacza MHz?

MHz to skrót od nazwy jednostki "megaherc", która oznacza milion cykli na sekundę lub milion herców (10^6 Hz). Ta jednostka miary częstotliwości pochodzi z Międzynarodowego Układu Jednostek Miar i w informatyce służy do oznaczania szybkości, z jaką dane przemieszczają się w obrębie komponentów i między nimi. Gdy pod koniec lat 90. wprowadzono pamięć SDRAM (ang. Synchronous Dynamic Random Access Memory), szybkość transferu danych mierzono w odniesieniu do zegara płyty głównej, przy czym transfery danych miały miejsce przy wznoszącym zboczu cyklu zegara. Podczas pomiaru wydajności pamięci SDRAM wartość 100MHz oznaczała 100 x 10^6 transferów danych na cykl zegara.
Na początku XXI w. wprowadzono pamięć DDR (Double Data Rate) RAM. Technologia ta podwoiła liczbę transferów danych na cykl zegara, które mają miejsce na wznoszących się i opadających zboczach cyklu.

Jednostka miary nie uległa jednak zmianie. Dla częstotliwości taktowania wynoszącej 100MHz technologia DDR podwoiła efektywną szybkość transmisji danych do 200 milionów transferów danych w każdym cyklu zegara. Jednak przez długi czas brakowało nowej, bardziej adekwatnej miary.

Co to jest MT/s?

MT/s to skrót oznaczający liczbę megatransferów (milionów transferów) na sekundę, co jest bardziej precyzyjną miarą efektywnej szybkości transferu danych pamięci DDR SDRAM w obliczeniach. MT/s to skrót oznaczający liczbę megatransferów (milionów transferów) na sekundę. SDRAM Zegar: 100MHz
Szybkość transferu: 100MT/s
Przepustowość: 800MB/s

DDR SDRAM
Zegar: 100MHz
Szybkość transferu: 200MT/s
Przepustowość: 1600MB/s

Articles

Gierr

Notebookow