Po ponad miesiącu inżynierowie NASA twierdzą, że w końcu znaleźli przyczynę usterki komputera, która zmusiła Kosmiczny Teleskop Hubble'a do wstrzymania operacji naukowych. Poprzez problem z komputerem teleskop zmusił inżynierów do zawieszenia wszystkich operacji. Przez kilka następnych tygodni inżynierowie bezskutecznie próbowali rozwiązać problem. W końcu pojawiły się dobre wieści, zespół zidentyfikował możliwą przyczynę problemu, a zgodnie z aktualizacją NASA, już dziś zaczną próbować naprawiać problem.

Niskie napięcie

Problem, jak twierdzi NASA, dotyczy jednostki sterującej mocą teleskopu (PCU), która znajduje się w komputerze ładunkowym i zapewnia, że ??każdy element sprzętu otrzymuje stały dopływ energii elektrycznej. Poziomy napięcia spadły poniżej pięciu woltów, powodując, że wtórny obwód zabezpieczający nakazuje komputerowi zatrzymać wszystkie operacje. Analiza zespołu sugeruje, że albo poziom napięcia z regulatora jest poza dopuszczalnymi poziomami (co powoduje wyzwolenie wtórnego obwodu ochronnego), albo wtórny obwód ochronny z czasem uległ degradacji i utknął w tym stanie wstrzymania- czytamy w aktualizacji NASA.

Przełączenie na kopię zapasową

Na szczęście zespół jest w stanie przełączyć się na kopię zapasową komputera ładunkowego, która zawiera również zapasową jednostkę PCU. Zespół planuje rozpocząć proces naprawy już dziś, co potrwa co najmniej kilka dni. Podobny problem dotyczący jednostki dowodzenia Hubble'a został rozwiązany przez misję serwisową, która odbyła się w 2009 roku przy użyciu promu kosmicznego. W tamtym czasie astronauci byli w stanie wymienić uszkodzony sprzęt osobiście, zamiast polegać na przejściu na systemy zapasowe. Ponieważ nie ma promu kosmicznego, który mógłby ukończyć jakiekolwiek przyszłe misje serwisowe starzejącego się teleskopu, musimy mieć nadzieję, że prace NASA w tym tygodniu w końcu rozwiążą problem komputerowy Hubble'a
Nasa