Netia w trzecim kwartale 2015 roku zwiększyła przychody w stosunku do poprzedniego kwartału, głównie ze względu na konsolidację wyników TK Telekom. Mimo silnej presji konkurencyjnej rentowność pozostaje na stabilnym poziomie. Rośnie liczba użytkowników usług telewizyjnych.

Netia odnotowała wzrost łącznej liczby usług (RGU) do 2 282,8 tys. (1 proc więcej niż w poprzednim kwartale). Zgodnie ze strategią firmy, rośnie liczba usług we własnej sieci - jest ich 5 proc więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku. 30 września 2015 r. liczba takich usług była na poziomie 1 241 tys., natomiast udział usług na sieciach własnych w łącznej liczbie usług wyniósł aż 54 proc.

Dynamicznie rośnie liczba abonentów "Telewizji Osobistej". Na koniec III kwartału 2015 r. liczba aktywnych klientów usług telewizyjnych w Netii wyniosła 161 tys., co stanowi 20 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Już 42 proc. klientów usług szerokopasmowych na sieciach własnych korzysta z usług telewizyjnych Netii.

Stabilna jest liczba usług szerokopasmowych - na 30 września 2015 r. wyniosła 768,6 tys. Netia, zgodnie ze strategią obrony marży brutto sukcesywnie zwiększa udział usług świadczonych na sieciach własnych. Na koniec III kwartału usługi dla 54% klientów świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii w porównaniu do 50% na dzień 30 września 2014 r.

Przychody Netii w ciągu 9 miesięcy 2015 r. wyniosły 1 169 mln zł - o 8 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r. Przychody w III kwartale 2015 r. wyniosły 400 mln zł i były o 5 proc. wyższe niż w poprzednim kwartale. Podstawowym powodem wzrostu przychodów jest konsolidacja wyników operacyjnych oraz finansowych spółki TK Telekom od dnia 21 lipca 2015 r.

Grupa utrzymała rentowność pomimo silnej presji cenowej widocznej w obu segmentach działalności. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 346 mln zł za 9 miesięcy 2015 r., co oznacza spadek o 9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku i 123 mln zł za III kw. 2015 roku - o 12 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Zysk EBITDA wyniósł 347 mln zł za 9 miesięcy 2015 r. (spadek o 2 proc. w porównaniu rok do roku) i 123 mln zł za III kw. 2015 roku, co oznacza, że był wyższy o 9 proc w porównaniu do ubiegłego kwartału.

Netia osiągnęła dodatnie przepływy środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w ciągu 9 miesięcy 2015 r. i w III kwartale 2015 r. - OpFCF wyniósł odpowiednio 183 mln zł oraz 62 mln zł.

[Łukasz Szewczyk]