Netia 2014 rok zakończyła osiągając 1,674 mld zł przychodów, 493 mln zł skorygowanego zysku EBITDA i 175 mln zł zysku netto. Grupa Netia zanotowała wzrost w strategicznych obszarach tj. usługi na sieci własnej, w szczególności TV w Dywizji B2C oraz wzrost liczby świadczonych usług.

Przychody Netii za IV kw. 2014 roku wyniosły 404 mln zł, czyli o 2 proc. mniej niż kwartał wcześniej. W skali całego roku przychody spółki wyniosły 1,674 mln zł, czyli zaledwie 1 mln zł mniej niż zakładała ambitna prognoza finansowa. Spadek przychodów był konsekwencją przede wszystkim spadku (o 9 proc. rok do roku) liczby świadczonych usług (RGU), w tym zwłaszcza usług głosowych WLR w segmencie klientów indywidualnych. Na całorocznych wynikach Dywizji B2B w największych stopniu (23 proc.) zaważyła, dokonana w lipcu 2013 roku, obniżka stawek MTR.

W całym 2014 roku zysk EBITDA wyniósł 581 mln, zaś w IV kw. 226 mln zł. Na wynik EBITDA wpływ miały liczne zdarzenia jednorazowe, w tym m.in. zysk rozpoznany z tytułu ugody z Orange Polska czy koszty związane z restrukturyzacją i dokończeniem integracji Dialogu i CDP. W konsekwencji Skorygowany zysk EBITDA w IV kw. wyniósł 113,3 mln zł, natomiast w całym oku osiągnął wartość 493,1 mln zł, czyli niespełna 12 mln poniżej prognozowanej wartości (505 mln).

Zysk netto za cały ubiegły rok wyniósł 174,8 mln zł w stosunku do 46,3 mln zł w 2013 roku. W tej kwocie zawiera się m.in. ugoda z Orange Polska i zwrot podatku CIT za 2005 rok wraz z odsetkami w następstwie wygranego sporu z Izbą Skarbową.

W 2014 roku przeznaczyła na nakłady inwestycyjne (CAPEX) kwotę 221 mln zł (wobec 215 mln z prognozy) i dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w wysokości 272,2 mln zł, wobec prognozowanych 290 mln zł.

Mocny kwartał Dywizji B2B


Łączna liczba RGU na koniec 2014 roku wyniosła 2,305 mln, wobec 2,361 mln na koniec września 2014 roku. W IV kw. Spółka odnotowała 61,2 tys. odłączeń netto usług na bazie dostępu regulowanego i 4,3 tys. podłączeń netto na sieci własnej (kwartał wcześniej odłączono netto 3,5 tys. usług na własnej sieci).

Wzrost liczby świadczonych usług po raz kolejny nastąpił w Dywizji B2B. Na koniec 2014 roku liczba RGU Dywizji B2B wyniosła 494,1 tys. O ile w całym ubiegłym roku przychody Dywizji B2B spadły z 749 mln zł do 692 mln zł, o tyle w samym IV kw. wzrosły ze 171,6 mln zł do 173 mln zł przy zachowaniu dotychczasowego poziomu marży Skorygowanego zysku EBITDA.

Więcej klientów na własnej sieci


Liczba stacjonarnych usług głosowych (głównie WLR) spadła w ostatnim kwartale nieco wolniej niż w III kw. 2014 (41 tys. vs. 42 tys.). Łączna liczba stacjonarnych głosowych RGU wyniosła 1,33 mln, wobec 1,49 mln na koniec 2013 roku.

Zanotowanie przez Grupę Netia wzrostu liczby usług świadczonych na własnych sieciach dokonało się przede wszystkim za sprawą zwiększenia liczby usług TV. Zmiana sposobu prezentacji usług Multiroom na sieci HFC (pierwsza tego typu usługa jest oferowana bez dodatkowych opłat) spowodowała korektę w dół ogólnej liczby usług TV o około 7 tys., wpływając jednocześnie na wzrost ARPU. Pomimo tej korekty liczba usług TV wzrosła w kwartale ze 134 do 137 tys. Według poprzedniej klasyfikacji, Netia odnotowała aż 10 tys. przyłączeń netto usług TV.

Grupa Netia odnotowała również wzrost o 4,6 tys. przyłączeń netto dostępów szerokopasmowych na własnych sieciach przy zachowaniu tego samego poziomu ARPU. W efekcie już 51 proc. klientów usług szerokopasmowych obsługiwanych jest na sieciach własnych Netii.

Zarząd Netii zdecydował o nieprzedstawianiu prognozy na 2015 rok i podtrzymał politykę dywidendową.

[Łukasz Szewczyk]