Uniwersytet Jagielloński oraz Nokia podpisały porozumienie o współpracy, które m.in. pozwoli na wspólne prowadzenie innowacyjnych projektów, wymianę doświadczeń, czy też organizowanie praktyk dla studentów Uniwersytetu w krakowskim oddziale Nokii.

Sformalizowanie współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim a krakowskim centrum R&D Nokia Networks to długooczekiwany krok dla obu stron, przynoszący obopólne korzyści: uczelnia może liczyć na stały napływ aktualnych informacji o najnowszych trendach i technologiach powstających w branży teleinformatycznej, a firma na pomoc wyspecjalizowanej kadry naukowej.

Ta umowa ma szczególne znaczenie. Dla uniwersytetu nawiązanie współpracy z tak znaczącą firmą jest niezmiernie ważne. Mamy do czynienia z przemianą kulturową. Chcemy mieć naturalne związki z przemysłem. Zyska na tym uczelnia i gospodarka. Beneficjentami takiej współpracy będą też nasi studenci
- mówi Prorektor UJ ds. Dydaktyki prof. dr hab. Andrzej Mania.

Współpraca uczelni wyższych z firmami technologicznymi to zawsze dobre rozwiązanie. W takim środowisku w bardzo szybkim czasie powstają innowacyjne pomysły o znaczeniu międzynarodowym - mówi Krzysztof Persona, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Nokii w Krakowie. - Wymiana doświadczeń, łączenie technologii i nauki, wykorzystywanie potencjału młodych i zdolnych studentów oraz wiedzy inżynierów pozwala tworzyć rozwiązania, które przyczynią się do poprawy jakości życia każdego z nas
- dodaje.

Umowa przewiduje m.in. wspólne opracowywanie innowacyjnych projektów, działanie w zakresie praw własności przemysłowej, czy organizowanie praktyk studenckich dla studentów Uniwersytetu, które będą odbywać się na terenie krakowskiego oddziału Nokii.

Oprócz tego współpraca ma dotyczyć również tematów prac dyplomowych dla wybranych studentów Uczelni, organizowania zajęć dydaktycznych i szkoleń oraz wspomagania kół naukowych. W planach jest również wspólne uczestnictwo w rożnych projektach zewnętrznych, organizowanie targów pracy, a także możliwość zatrudnienia studentów Uniwersytetu zgodnie z potrzebami Nokii.

Centrum R&D Nokii w Krakowie specjalizuje się w badaniach i rozwoju technologii stacji bazowych dla telefonii komórkowej zgodnie z najnowszymi standardami LTE. W Krakowie tworzone są i testowane nowe produkty dla różnych generacji sieci komórkowych: 3G, 4G i 5G.

[Łukasz Szewczyk]