Firma nVidia ogłosiła dzisiaj akcję serwisową, polegającą na wymianie zagrożonych uszkodzeniem 8-calowych tabletów Shield, dostępnych w sprzedaży między lipcem 2014 a lipcem 2015. Tablety dotknięte problemem przegrzewania się będą wymieniane.

Firma nVidia ustaliła, że akumulatory w tym modelu mogą się przegrzewać, stwarzając niebezpieczeństwo pożaru. Akcja serwisowa, polegająca na wycofaniu objętych nią tabletów z rynku, nie wpływa na żadne inne produkty firmy nVidia.

Firma odsyła klientów na stronę internetową www.nvidia.com/support/tabletrecall, gdzie dowiedzą się, w jaki sposób dokonać wymiany urządzenia. Firma nVidia prosi również użytkowników o zaprzestanie korzystania z zagrożonych uszkodzeniem tabletów, z wyjątkiem czynności niezbędnych do wykonania zapasowej kopii danych. Po zarejestrowaniu swojego urządzenia użytkownicy otrzymają tablet na wymianę.

Firma nVidia współpracuje z odpowiednimi organami państwowymi, by zapewnić, że proces wycofywania produktów z rynku przebiega zgodnie z ustalonymi procedurami prawnymi.

[Łukasz Szewczyk]