Abonenci telefonii komórkowej podróżujący po krajach Unii Europejskiej od 1 lipca 2014 roku zapłacą mniej za usługi świadczone w roamingu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii z dniem 1 lipca 2014 r. wchodzą w życie nowe stawki za korzystanie z usług mobilnych w roamingu. Dotychczasowe opłaty za usługi zostają po raz kolejny obniżone zarówno na poziomie hurtowym jak i detalicznym.

Maksymalne opłaty za usługi detaliczne w roamingu regulowanym obowiązujące od 1 lipca 2014 r. w krajach Unii Europejskiej:
  • Połączenia wychodzące (min) - 0,97 zł
  • Połączenia przychodzące (min) - 0,25 zł
  • Wysłanie wiadomości SMS - 0,31 zł
  • Wysłanie wiadomości MMS - 1,02 zł
  • Transmisja danych (MB) - 1,02 zł

Rozliczenia w roamingu regulowanym na poziomie detalicznym powinny odbywać się w następujący sposób:
  • dla połączeń głosowych - opłaty naliczane sekundowo zarówno dla połączeń wykonywanych jak i odebranych. Dla połączeń wykonywanych dostawca usług może określić minimalną długość pierwszego impulsu nieprzekraczającą 30 sekund.
  • dla wiadomości SMS - opłata za każdą wysłaną wiadomość, operatorzy nie pobierają opłat za odebranie wiadomości SMS.
  • transmisja danych - opłata za każdy wykorzystany megabajt danych, naliczanie według kilobajtów, z wyjątkiem MMS, za które może być pobierana opłata jednostkowa. W takim przypadku opłata za przesłanie lub odebranie MMS nie przekracza maksymalnej opłaty detalicznej za transmisję danych.

[Łukasz Szewczyk]