W trzecim kwartale 2014 roku stacjonarna część Orange Polska wciąż notuje spadki liczby abonentów telefonii stacjonarnej oraz internetowej usługi Neostrada. W minionym kwartale operator powiększył natomiast liczby abonentów usługi telewizyjnej (w tym płatnych pakietów nc+) oraz telefonii internetowej (VoIP).

Na koniec trzeciego kwartału 2014 roku z telefonii stacjonarnej Orange Polska korzystało 4,579 mln abonentów (spadek o 54 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz spadek o 224 tys. w ujęciu rocznym). Dodatkowo 1,111 mln (kwartalny spadek o 65 tys.) stanową linie działające w ramach WLR, czyli abonament konkurencyjnych operatorów świadczony na łączach TP.

Z kolei z usług internetowych na liniach Grupy Orange Polska korzystało 2,269 mln użytkowników (kwartalny spadek o 12 tys.). Do tego należy doliczyć także 295 tys. (spadek o 11 tys.) linii działających w ramach BSA, czyli internetowy abonament konkurencyjnych operatorów oferowany na łączach TP oraz 159 tys. (spadek o 6 tys.) linii LLU. Liczba użytkowników Internetu ADSL (usługa Neostrada) na koniec czerwca 2014 roku wyniosła 2,019 mln (kwartały spadek o 23 tys., w ujęciu rocznym spadek o 77 tys.). Z telefonii internetowej (VoIP jako linia główna) korzysta już 518 tys. użytkowników (kwartalny wzrost o 18 tys.)

Nowych użytkowników zdobywa usługa telewizyjna. Na koniec trzeciego kwartału 2014 roku z telewizji internetowej (IPTV) korzystało 135 tys. abonentów (wzrost o 6 tys.), a z platformy satelitarnej - 600 tys. użytkowników (wzrost o 9 tys.). Łącznie z usług telewizyjnych TP korzysta 735 tys. użytkowników (wzrost o 15 tys. w ujęciu kwartalnym). Z pakietów nc+ korzysta 155 tys. abonentów (wzrost o 11 tys.).

Z pakietu trzech usług (TV+BB+VoIP) korzysta 402 tys. abonentów (wzrost o 19 tys.).

[Łukasz Szewczyk]