Pierwszy kwartał 2015 roku komórkowa sieć Orange Polska kończy z liczbą ponad 15,5 mln użytkowników. Przybywa także użytkowników mobilnego dostępu do internetu oraz Orange Open. Stacjonarna część Orange Polska notuje spadki liczby abonentów telefonii stacjonarnej oraz Neostrady, przybywa natomiast użytkowników TV.

Z raportu Grupy Orange Polska za pierwszy kwartał 2015 roku wynika, że komórkowa sieć Orange na koniec marca 2015 roku posiadała łącznie 15,518 mln użytkowników. Co oznacza spadek o 111 tys. użytkowników w porównaniu z poprzednim kwartałem. Natomiast w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, sieci Orange ubyło 123 tys. użytkowników.

Z usług abonamentowych sieci Orange korzystało 7,727 mln abonentów (wzrost o 48 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem), w tym 2,499 mln to klienci biznesowi (kwartalny spadek o 2 tys.). Z kolei z usług pre-paid korzystało 7,791 mln użytkowników (kwartalny spadek o 159 tys.). W ciągu roku baza klientów abonamentowych zwiększyła się o 367 tys., liczba użytkowników ofert pre-paid zmniejszyła się o 244 tys.

Liczba smartfonów w sieci Orange wyniosła 4,768 mln, co oznacza wzrost o 187 tys. w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Liczba użytkowników sieci LTE plasuje się na poziomie 900 tysięcy.

Z mobilnego szerokopasmowego Internetu korzysta 1,598 mln abonentów (wzrost o 77 tys. w ujęciu kwartalnym oraz o 365 tys. w ujęciu rocznym). Liczba abonentów internetu w technologii CDMA wyniosła 89 tys. (kwartalny spadek o 19 tys. abonentów).

Na koniec pierwszego kwartału 2015 roku z telefonii stacjonarnej Orange Polska korzystało 4,435 mln abonentów (spadek o 77 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz spadek o 250 tys. w ujęciu rocznym). Z telefonii internetowej (VoIP jako linia główna) korzysta już 555 tys. użytkowników (kwartalny wzrost o 17 tys.).

Z kolei z usług internetowych na liniach Grupy Orange Polska korzystało łącznie 2,198 mln użytkowników (kwartalny spadek o 43 tys.). Liczba użytkowników Internetu ADSL (usługa Neostrada) wyniosła 1,902 mln (kwartały spadek o 57 tys., w ujęciu rocznym spadek o 149 tys.). Natomiast z internetu w technologii światłowodowej (VHBB) korzysta 207 tys. abonentów (kwartalny wzrost o 33 tys. użytkowników).

Nowych użytkowników zdobywa usługa telewizyjna. Na koniec pierwszego kwartału 2015 roku z telewizji internetowej (IPTV) korzystało 150 tys. abonentów (wzrost o 7 tys.), a z platformy satelitarnej - 606 tys. użytkowników (wzrost o 1 tys.). Łącznie z usług telewizyjnych TP korzysta 756 tys. użytkowników (wzrost o 8 tys. w ujęciu kwartalnym). Z pakietów nc+ korzysta 176 tys. abonentów (wzrost o 10 tys.).

Z pakietu trzech usług (TV+BB+VoIP) korzysta 441 tys. abonentów (wzrost o 18 tys.). Z usługi Orange Open korzysta już 591 tys. abonentów (kwartalny wzrost o 52 tys.).

ARPU (średni przychód na abonenta) z usług telefonii komórkowej w pierwszym kwartale 2015 roku wynosi 50,5 zł (spadek o 0,9 zł w ujęciu kwartalnym) dla klientów abonamentowych oraz 12,1 zł (spadek o 0,7 zł) dla klientów pre-paid. ARPU z usług Orange Polska dostępu do szerokopasmowego telewizji i VoIP - 60,8 zł (spadek o 0,4 zł). ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej Orange Polska - 40,4 zł (spadek o 0,4 zł).

Przychody Grupy Orange w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosły 2,930 mld zł (spadek o 1,7 proc.). Zysk netto wyniósł 152 mln zł (spadek o 3,2 proc.).

[Łukasz Szewczyk]