Drugi kwartał 2015 roku komórkowa sieć Orange Polska kończy z liczbą ponad 15,8 mln użytkowników. Po raz pierwszy od 2008 roku liczba klientów abonamentowych przekroczyła użytkowników ofert "na kartę". Stacjonarna część Orange Polska notuje spadki liczby abonentów telefonii stacjonarnej oraz Neostrady.

Z raportu Grupy Orange Polska za drugi kwartał 2015 roku wynika, że komórkowa sieć Orange na koniec czerwca 2015 roku posiadała łącznie 15,587 mln użytkowników. Co oznacza wzrost o 69 tys. użytkowników w porównaniu z poprzednim kwartałem. Natomiast w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, sieci Orange przybyło 126 tys. użytkowników.

Z usług abonamentowych sieci Orange korzystało 7,897 mln abonentów (wzrost o 170 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem), w tym 2,561 mln to klienci biznesowi (kwartalny wzrost o 65 tys.). Z kolei z usług pre-paid korzystało 7,690 mln użytkowników (kwartalny spadek o 101 tys.). W ciągu roku baza klientów abonamentowych zwiększyła się o 438 tys., liczba użytkowników ofert pre-paid zmniejszyła się o 312 tys.

Liczba smartfonów w sieci Orange wyniosła 4,965 mln, co oznacza wzrost o 197 tys. w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Liczba użytkowników sieci LTE plasuje się na poziomie 1,270 mln.

Z mobilnego szerokopasmowego Internetu korzysta 1,700 mln abonentów (wzrost o 102 tys. w ujęciu kwartalnym). Liczba abonentów internetu w technologii CDMA wyniosła 77 tys. (kwartalny spadek o 12 tys. abonentów).

Na koniec drugiego kwartału 2015 roku z telefonii stacjonarnej Orange Polska korzystało 4,347 mln abonentów (spadek o 88 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz spadek o 286 tys. w ujęciu rocznym). Z telefonii internetowej (VoIP jako linia główna) korzysta już 567 tys. użytkowników (kwartalny wzrost o 12 tys.)

Z kolei z usług internetowych na liniach Grupy Orange Polska korzystało łącznie 2,159 mln użytkowników (kwartalny spadek o 39 tys.). Liczba użytkowników Internetu ADSL (usługa Neostrada) wyniosła 1,850 mln (kwartały spadek o 52 tys., w ujęciu rocznym spadek o 181 tys.). Natomiast z internetu w technologii światłowodowej (VHBB) korzysta 232 tys. abonentów (kwartalny wzrost o 25 tys. użytkowników).

Nowych użytkowników zdobywa usługa telewizyjna. Na koniec drugiego kwartału 2015 roku z telewizji internetowej (IPTV) korzystało 156 tys. abonentów (wzrost o 6 tys.), a z platformy satelitarnej - 605 tys. użytkowników (spadek o 1 tys.). Łącznie z usług telewizyjnych TP korzysta 761 tys. użytkowników (wzrost o 5 tys. w ujęciu kwartalnym). Z pakietów nc+ korzysta 158 tys. abonentów (bez zmian).

Z pakietu trzech usług (TV+BB+VoIP) korzysta 455 tys. abonentów (wzrost o 14 tys.). Z usługi Orange Open korzysta już 627 tys. abonentów (kwartalny wzrost o 36 tys.).

ARPU (średni przychód na abonenta) z usług telefonii komórkowej w drugim kwartale 2015 roku wynosi 50 zł (spadek o 0,5 zł w ujęciu kwartalnym) dla klientów abonamentowych oraz 12,9 zł (wzrost o 0,8 zł) dla klientów pre-paid. ARPU z usług Orange Polska dostępu do szerokopasmowego telewizji i VoIP - 61,4 zł (wzrost o 0,6 zł). ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej Orange Polska - 40,2 zł (spadek o 0,2 zł).

[Łukasz Szewczyk]