W czwartym kwartale 2014 roku komórkowa sieć Orange notuje wzrost liczby użytkowników przekraczając barierę 15,6 mln. Przybywa także użytkowników mobilnego dostępu do internetu oraz usługi Orange Open - wynika z raportu finansowego Grupy Orange Polska.

Z raportu Grupy Orange Polska za trzeci kwartał 2014 roku wynika, że komórkowa sieć Orange na koniec grudnia 2014 roku posiadała łącznie 15,629 mln użytkowników. Co oznacza wzrost o 38 tys. użytkowników w porównaniu z poprzednim kwartałem. Natomiast w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej (15,325 mln użytkowników), w ciągu roku sieci Orange przybyło 304 tys. użytkowników.

Na koniec grudnia 2014 roku z usług abonamentowych sieci Orange korzystało 7,679 mln abonentów (wzrost o 149 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem), w tym 2,498 mln to klienci biznesowi (kwartalny wzrost o 30 tys.). Z kolei z usług pre-paid korzystało 7,950 mln użytkowników (kwartalny spadek o 108 tys.). W ciągu roku baza klientów abonamentowych zwiększyła się o 458 tys., liczba użytkowników ofert pre-paid zmniejszyła się o 154 tys.

Z mobilnego szerokopasmowego Internetu korzysta 1,521 mln abonentów (wzrost o 108 tys. w ujęciu kwartalnym oraz o 356 tys. w ujęciu rocznym). Liczba abonentów internetu w technologii CDMA wyniosła 108 tys. (kwartalny spadek o 15 tys. abonentów). Z usługi Orange Open korzysta już 539 tys. abonentów (kwartalny wzrost o 59 tys.). Liczba smartfonów wyniosła 4,581 mln (kwartalny wzrost o 297 tys.), natomiast liczba użytkowników operatorów wirtualnych na infrastrukturze Orange zmniejszyła się o 9 tys. do 22 tys. użytkowników.

ARPU (średni przychód na abonenta) z usług telefonii komórkowej w czwartym kwartale 2014 roku wynosi 51,4 zł (spadek o 5,8 zł w ujęciu rocznym) dla klientów abonamentowych oraz 12,8 zł (spadek o 0,2 zł) dla klientów pre-paid. Średnia ilość minut wykorzystywana przez użytkownika (AUPU) wyniosła 305,6 min w segmencie abonamentowym oraz 97,4 mln w segmencie pre-paid.

[Łukasz Szewczyk]