Zakończyła się budowa pierwszej regionalnej sieci szerokopasmowej w Polsce. Lubuskie jest pierwszym województwem, które gwarantuje lokalnym operatorom otwarty dostęp do światłowodowej sieci internetowej na całym swoim terenie.

Budowa sieci w ramach projektu "Szerokopasmowe Lubuskie" rozpoczęła się w styczniu 2011 r. Jej efektem jest 1418 km światłowodów tworzących szkielet infostrady, który dociera do 326 miejscowości wcześniej pozbawionych dostępu do internetu.

Tworzymy warunki dla rozwoju gospodarczego, budujemy internetowe "autostrady". Zamieniamy góry papierów na elektroniczne narzędzia. Steve Jobs mówił: "Nasze innowacje nic nie znaczą, jeśli nie potrafilibyśmy nimi zarazić innych". Dlatego chcemy zarazić innych naszymi innowacjami
- podkreśla Elżbieta Polak marszałek województwa lubuskiego.

Szerokopasmowe Lubuskie to nasz wspólny ogromny sukces. Realizacja inwestycji radykalnie poprawiła jakość istniejącej sieci w województwie lubuskim, stwarzając również nowe możliwości dla lokalnych operatorów. Orange Polska dowiódł, że jest sprawdzonym partnerem samorządów
- powiedział Piotr Muszyński, wiceprezes Orange Polska.

Głównym wykonawcą sieci była firma TP Teltech. Jej realizacja wymagała przygotowania 400 projektów budowlanych i wykopania ponad 460 000 m3 ziemi. Wartość projektu to 152 mln zł, w tym 51 mln zł pokryło dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa. Pozostałe koszty pokrył Orange Polska. Lubuska sieć jest neutralna technologicznie i gwarantuje otwarty dostęp dla operatorów. Oznacza to, że dowolna firma może zbudować sieć dostępową i świadczyć usługi klientom.

Rozwój infrastruktury szerokopasmowej to najlepsza inwestycja w przyszłość Polski i dowód perspektywicznego podejścia do rozwoju kraju i poszczególnych województw. Stanowi ona rzeczywiste fundamenty dla stworzenia społeczeństwa informacyjnego. Orange Polska od dawna współpracuje z samorządami przy budowie regionalnych sieci szerokopasmowych. Oprócz zakończonego właśnie projektu "Szerokopasmowe Lubuskie", kończy się również realizacja podobnego projektu na Pomorzu, a w ramach Grupy Orange Polska jest zaangażowany także w projekty w Polsce Wschodniej (Warmia i Mazury oraz Podkarpackie) i w Łódzkim.

[Łukasz Szewczyk]