Na koniec trzeciego kwartału 2014 roku z usług satelitarnej platformy nc+ korzystało 2,15 mln abonentów - informuje w raporcie finansowym Grupa TVN, mniejszościowy udziałowiec nc+. To oznacza spadek liczby abonentów w ostatnim kwartale. Wzrastają natomiast przychody z abonamentu.

Satelitarna platforma nc+ na koniec września 2014 roku posiadała 2,15 miliona abonentów ofert abonamentowych (post-paid). Tym samym, w porównaniu do poprzedniego kwartału, platforma nc+ notuje spadek liczby abonentów o 50 tys. Jednak w ujęciu rocznym oznacza to spadek o 3 proc. Przypomnijmy, że od czasu startu nc+, platforma straciła już około 350 tys. abonentów.

Miesięczne ARPU z usług abonamentowych po trzech kwartałach 2014 roku wyniosło 68 zł (wzrost o 4 proc. rok do roku) Łączne przychody w tym okresie osiągnęły poziom 1,606 mld zł (spadek o 5 proc. rok do roku). EBITDA w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosła ok. 280 mln zł (wzrost o 45 proc. rok do roku).

Udział Grupy TVN w zysku nc+ osiągnął 26,5 mln zł, na tle 7,3 mln zł straty za pierwsze 9 miesięcy 2013 r.

[Łukasz Szewczyk]