Na koniec września 2014 roku z sieci Play korzystało już 11,790 mln użytkowników, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost o 15 proc. Z usług abonamentowych korzysta 5,457 mln klientów (46,3 proc. bazy użytkowników) - wynika z danych zaprezentowanych przez operatora.

W trzecim kwartale kontynuowaliśmy naszą strategię zwiększania przychodów, zwiększając przychody z usług detalicznych o 22% r/r do kwoty 927 mln zł. Po raz kolejny przychody rosły w tempie szybszym od bazy abonenckiej. Ponadto, uzyskaliśmy świetne wyniki w zakresie wzrostu bazy abonentów kontraktowych netto, utrzymując opłacalność pozyskania abonenta na bardzo dobrym poziomi
- komentuje Jorgen Bang-Jensen, prezes sieci Play.

W trzecim kwartale 2014 r. Play odnotował dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA, dzięki zarówno wzrostowi bazy abonentów jak i poprawie wskaźnika ARPU. Za okres dwunastu miesięcy zakończonych 30 września 2014 r. przychody z usług detalicznych zamknęły się kwotą 3,362 mln zł, co stanowi wzrost o 21% w porównaniu z okresem dwunastu miesięcy zakończonym 30 września 2013 r. Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 46,3% w III kw. 2014 r. w porównaniu z 44,3% w III kw. 2013 r. oraz 45,6% w II kw. 2013 r. Wynik ten osiągnięto dzięki znacznemu wzrostowi bazy abonentów kontraktowych, który stanowił 60% całkowitego wzrostu bazy abonenckiej w III kw. 2014 r.

Baza klientów Play wzrosła do 11,79 mln na 30 września 2014 r., co stanowi około 20,6% wszystkich raportowanych abonentów usług mobilnych w Polsce, po raz pierwszy przekraczając poziom 20%. Udział w rynku wzrósł o 2,2 punkty procentowe z 18,4% na dzień 30 września 2013 r. Na koniec trzeciego kwartału Play obsługiwał 5,457 mln klientów abonamentowych oraz 6,333 mln użytkowników pre-paid. Play pozostał liderem wśród klientów przenoszących swój numer (rynek MNP), osiągając udział w tym rynku powyżej 50% w ciągu 22 kolejnych kwartałów.

Za okres dwunastu miesięcy zakończonych 30 września 2014 r. skorygowana EBITDA zamknęła się kwotą 994 mln zł, co stanowi wzrost o 44% w porównaniu z okresem dwunastu miesięcy zakończonym 30 września 2013 r. Tylko za III kw. 2014 r. skorygowana EBITDA wyniosła 275 mln zł, co stanowi wzrost o 2% w porównaniu z II kw. 2014 r. W III kw. 2014 r. wpływ na wzrost skorygowanego wyniku EBITDA miał wyjątkowy wzrost bazy abonentów kontraktowych, która w III kw. 2014 r. zwiększyła się o 310 tys. netto w porównaniu z wzrostem o 223 tys. w II kw. 2014.

[Łukasz Szewczyk]