W ciągu drugiego kwartału 2015 roku baza użytkowników komórkowej sieci Play zwiększyła się o 343 tys. użytkowników. Łącznie na koniec czerwca 2015 roku fioletowy operator obsługiwał ponad 13,028 mln użytkowników.

Na koniec drugiego kwartału 2015 roku baza abonencka komórkowej sieci Play wyniosła 13,028 mln użytkowników, co oznacza kwartalny wzrost o 343 tys. użytkowników, a w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej wzrost o 1,753 mln użytkowników.

Prawie połowę bazy abonenckiej (49,4) stanowią tzw. klienci kontraktowi. Na koniec czerwca 2015 roku sieć Play posiadała ponad 6,441 mln abonentów kontraktowych. To oznacza kwartalny wzrost o 309 tys. abonentów oraz wzrost o 1,294 mln w ciągu roku.

Pod wieloma względami drugi kwartał 2015 r. był okresem silnego wzrostu dla Play. Obecnie jesteśmy operatorem mobilnym świadczącym usługi dla 13 mln abonentów z udziałem w rynku na poziomie 22,3%. Co ważniejsze, motorem wzrostu w drugim kwartale było znaczne zwiększenie bazy abonentów kontraktowych. Doskonałe wyniki sprzedażowe przełożyły się na wymierne wyniki finansowe w 2 kwartale 2015 r., z przychodami na poziomie 1 299 mln zł, co stanowi wzrost o 23,1% w porównaniu z 2 kw. 2014 r., oraz wzrostem skorygowanej marży EBITDA do poziomu 28,8%
- komentuje Jorgen Bang-Jensen, prezes Play.

W drugim kwartale 2015 roku całkowite przychody operacyjne wyniosły 1,299 mld zł, co stanowi wzrost o 23,1 proc. w ciągu roku. Z kolei przychody od użytkowników zamknęły się kwotą 1,009 mld zł, co oznacza wzrost o 18,4% w ujęciu rocznym.

W drugim kwartale 2015 roku skorygowana EBITDA zamknęła się kwotą 374 mln zł, co oznacza wzrost o 15,5% w porównaniu z 1 kw. 2015 r. Do wzrostu skorygowanego wyniku EBITDA przyczyniły się wyniki w zakresie zwiększenia bazy abonentów kontraktowych.

[Łukasz Szewczyk]